UdvalgMødedato
BTU05-05-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Budgetopfølgning 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
2Medlemsforslag fra Sven Milthers (F) og Jens Johansen (F) om intensivering af brandtilsyn på byggepladser
3Ændring af vejnavn - Pakhusvej/Dampfærgevej
4Navngivning af 2 pladser i Vanløse
5Navngivning af 5 veje og 1 plads i "Det centrale Valby"
6Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro
7Fremrykning af Bustimereduktioner i Københavns Kommune
8Konkretisering af parkeringsstrategi
9Tilbagebetaling af for meget opkrævet for erhvervslicenser/ erhvervsmånedskort/skrabebilletter for parkering på private fællesveje i brokvartererne
10Moms i forhold til betalingsparkering
11Københavns Agenda 21-plan og pjece
12Orientering om "Oplæg til debat om bydelsplan for Valby"
13Retningslinier for en Blå Plan for Københavns havn
14Lokalplantillæg "Pommernsgade"
15Lokalplantillæg "Saga-karreen II"
16Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 182 "Sigbrits Allé" med tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2001
17Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 326 "Prøvestenen og Ny Amager Strandpark" med tilhørende kommuneplantillæg
18Redegørelse for byfornyelsens forløb og de bevillingsmæssige muligheder
19Låneoptagelse til byfornyelse af 2 råde-over ejendomme
20Støtte til opførelse af 69 almene familieboliger ved Sluseholmen Karré B
21Støtte til opførelse af 78 almene familieboliger ved Sluseholmen Karré C
22Støtte til opførelse af 72 almene boliger til 288 unge (fælles 4'ere) i Ørestad City - "Signalhuset"
23Støtte til opførelse af 31 almene familieboliger i Ørestad City - "Parkhusene"
24Støtte til etablering af 54 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal) til særligt udsatte grupper på Lygten 4B og C
25 ingen titel
26Løsning af Rigshospitalets parkeringsproblemer
27Sager til efterretning
28Meddelelser fra borgmesteren
29Eventuelt