UdvalgMødedato
BTU02-06-2004 14:00

BTU Åben dagsorden

PunktTitel
1Boligkommissionen i Københavns Kommune
2Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Strandboulevarden, Vordingborggade, Vardegade og Århusgade
3Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Brammingegade, Koldinggade, Jellingegade og Århusgade
4Forslag om fælles gårdanlæg i karreen Heimdalsgade, Nørrebrogade, Ole Jørgensens Gade og Mimersgade
5Godkendelse af, at andelsboligprojektet A/B Ørestad City (V-huset) reduceres til 41 boliger
6Påtagelse af garantiforpligtelser
7Bortfald af forslag til lokalplan "Sundby Havn" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
8Forslag til lokalplan "Vermlandsgade" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
9Udtalelse vedrørende forslag til regionplantillæg med VVM "Otto Baches Allé"
10Forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 samt tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 308 "Wilders Plads II"
11Retningslinier for en Blå Plan for Københavns havn
12Etablering af oplukkelig stibro mellem Havnestad og Havneholmen
13Medlemsforslag om muslimsk gravplads, stillet af Wallait Khan
14Parkeringsafgift
15Byudviklingspuljen 2004: Behandling af 4. ansøgningsrunde
16Enghave Stationsforplads - Byudviklingspuljen
17Fredeliggørelse og forskønnelse i Saxogade - Byudviklingspuljen
18Nordre Frihavnsgade - 1. etape, omlægning af strækningen fra Petersborgvej til AL Drewsensvej
19Miljøtrafikuge 2004 - trafikforsøg og aktiviteter
20Busfremkommelighed - Amager Boulevard og Langebro
21Fjernbusterminal på Polititorvet
22Ensretning af Bagerstræde
23Metroens 3. etape
24Gaderenholdelse 2004/05
25Københavns Kommunes indtræden i Vandlauget i Ørestad
26Utterslev Mose - Pleje- og Udviklingsplan for 2004-2008
27Plan for den fremtidige forsyning med offentlige toiletter i Københavns Kommune
28Højbro Plads og Amagertorv - udeservering og cykelparkering
29Teltopstilling på udeserveringsareal ved Café og Restaurant Theodor's
30Tilladelse til udeservering til restaurationsbåden Viva på promenaden mellem Langebro og Danisco
31Notat af 3. maj 2004 fra Vej og Park vedrørende tilsyn med udeserveringer
32Princip for udvikling af projekt for revitalisering af Sønder Boulevard
33Nyt indgangsparti til Brønshøj Museums Carlstad- udstilling på Brønshøj Torv
34Redegørelse om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for karreen mellem Venøgade og Omøgade ("Omøgade III")til erstatning af den for dette område gældende del af lokalplan nr. 328
35Brugerundersøgelse af fælles gårdanlæg etableret af Grønne Gårde
36Tilsyn med overnatning på byggepladser
37Sager til efterretning
38Meddelelser fra borgmesteren
39Eventuelt