Overborgmesteren (A) 2. behandling af Budget 2015

Det talte ord gælder.

Jeg tror, at årets budget er det allerbedste budget, jeg har været med til at vedtage, mens jeg har været på Rådhuset.

Det er et bundsolidt budget med fokus på at styrke servicen til børn, ældre, virksomheder, studerende, udsatte og ikke mindst helt almindelige, hårdtarbejdende Københavnere. 

Vi holder snuden i sporet og holder fast i den retning, vi har sat for byens udvikling.

Éttusind-trehundrede-femten nye almene boliger. 

690 familieboliger, så butiksassistenten, VVSeren og politibetjenten også kan bo i København, selvom ejendomspriserne stiger

625 ungdomsboliger, så vi kan tage godt imod alle de unge, der flytter til byen i disse år.

Afgørende investeringer når vi skal fastholde, at København skal være en by for alle.

---

Og massive investeringer i at skabe en bedre folkeskole. 

Vi sørger for det grundlæggende: Nye bygninger af høj kvalitet, så der er plads til alle de nye københavnerbørn.

Men vi retter også op på fortidens synder med over 440 mio. kr. sat af til at renovere nogle af vores nedslidte skoler.

Det betyder ikke, at vi er i mål, men vi kommer et stort skidt videre og betaler af på den vedligeholdelsesgæld, som blev opbygget dengang det gik skidt for byen.

---

Vi fortsætter også med at sænke erhvervsgebyrerne.  

Denne gang tager vi en ordentlig luns og halverer gebyret for godkendelse af byggesager

--- 

Man kunne også fremhæve mange andre ting, og det er jeg sikker på, at der er mange af jer, der vil gøre. 

Jeg vil blot nævne én ting mere:

Det er en økonomisk ansvarlig aftale.

Indgået af ansvarlige parter.

Jeg vil gerne sige tak til alle partier, der står bag aftalen.

Sammen tager vi ansvar for vores fælles København.

Det er afgørende.

For Københavns succes er ikke kommet af sig selv.

Og succesen fortsætter kun, hvis vi bliver ved med at træffe modige, langsigtede beslutninger.

Det er det, vi gør med budgettet for 2015.

---

Nogen vil måske mene, at det er lidt kedeligt, når jeg flere gange fremhæver, at vi fortsætter det ene og fastholder det andet. 

Men det er nu engang det, vi gør.

Der er ikke tale om et champagnebudget.

Derimod er der tale om et klart fokus på kommunens kerneydelser og på den strategi, der indtil videre har gjort København til verdens bedste by.

---

Jeg er rigtigt glad for, at det er en bred aftale, vi har indgået. 

43 af borgerrepræsentationens medlemmer står bag.

Det er virkelig flot.

I København har vi efterhånden en lang tradition for budgetaftaler hen over midten.

Jeg er glad for, at det også lykkedes denne gang.

Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg havde håbet på, at aftalen var blevet endnu bredere.

Som overborgmester føler jeg en forpligtigelse til at forsøge at række ud til alle partier.

Nogle gange er der for langt.

I år var det desværre tilfældet for Liberal Alliance.

Det har jeg respekt for.

Men jeg er oprigtigt ærgerlig over, at Venstre og Konservative ikke ville være med til at tage ansvar og i stedet forlod forhandlingerne i 11. time.

Men når det sagt, så er jeg ærlig talt også i tvivl om, hvad budgetflertallet skulle have gjort for at få Venstre og Konservative med.

Fra Konservativ side hører jeg, at budgetaftalen er udtryk for ”et nærmest sjofelt spild af penge” 

Men Venstre fortæller københavnerne, at der kun er blevet råd til ”det helt basale” i aftalen.

På den baggrund er det jo svært at række ud og bygge bro.

--- 

Jeg vil vælge ikke at lade det skygge for glæden over et rigtigt flot budget. 

Og jeg håber, at alle partier vil være indstillede på samarbejde i løbet af det kommende år.

Det synes jeg, at København fortjener.

Yildiz Akdogan (A) 2. behandling af Budget 2015

Det talte ord gælder.

Budgettale ved. 2. behandling af budget 2015, 2. okt. 2014

 • Ved første behandlingen af budgettet for 2015 tog jeg udgangspunkt i københavnerfortællingen og visionen om, hvordan vi kan skabe en by, der er værd at leve i - for de mennesker der bor i den. Vores vision for København er allerede i fuld gang
  • københavnerne har det godt i hverdagen, og der er plads til alle. 
  • Vi investerer konstant i politiske løsninger for, at vi reelt kan levere varen til københavnerne.
 • Vi skal derfor blive ved med at prioritere københavnerne og vores nære hverdag. Også i 2015.
 • Vi arbejder ihærdigt for en by til børnene, til de udsatte, til de ældre, til fritid og kultur, til at leve et sundt liv i.
 • Om det er milliarder til folkeskolen eller nogle hundrede tusinder til en frivillig organisation, der hjælper udsatte indvandrerkvinder, så er de prioriteringer med til at give os alle en tryg og god hverdag.

 

 • Budgettet for 2015 bygger på byen til børnene.  
 • Pasning i vuggestuer og børnehaver til alle børn. Efter målrettet indsats, har vi i dag fået plads til alle børn i København. Derfor er det heller ikke længere nødvendigt, at forældre passer deres eget barn hjemme.
 • Ordentlige folkeskoler både inde- og udefra, både læringsmæssigt og arbejdsmæssigt.
 • Derfor har vi afsat et rekordstort beløb, faktisk over en ekstra milliard kr. til skolerne.  
 • Men der også til den tidlige indsats, blandt andet med socialrådgivere på skolerne, for de børn, der har det svært.

 

 • Vi bygger også videre på en by, hvor vi gerne vil i mere kontakt med vores udsattekøbenhavnere, så vi bedre kan hjælpe dem.
 • Vi opgiver ikke de hjemløse
 • Vi lader ikke unge, der er ude i problemer, i stikken.
 • Vi tager de socialt udsatte seriøst, både hvad angår bolig, behandling og hjælp til at lære, hvad en almindelig hverdag er.

 

 • En by, hvor ældre ikke er ensomme.
 • Hvor fru Hansen træner sig i form og til en bedre alderdom bl.a. i ældreklubben.
 • Med flere muligheder for at blive i eget hjem og selv bestemme, hvordan hun vil bruge hjælpen fra kommunen og den faste hjemmehjælper, som vi har sikret i budgettet.

 

 • En by, hvor vi har det sjovt og kan finde alle de sports- og kulturtilbud, vi har lyst til.
 • Altså ikke en kedelig poleret hovedstad. Men en sprudlende og inspirerende hovedstad, med tilbud til både den privilegerede københavner, der kan dyrke jazzmusik i Montmartre, den alsidige der kan dyrke de mange festivaler, og den resurcesvage mor fra Tingbjerg, der kan sende sin søn på feriecamp. Der er tilbud på alle hylder for alle københavnere.

 

 

 • En by, der skal være grøn og inspirerende – ikke bare for københavnerne, men også for alle de mange besøgende, der kommer til vores by.
 • Grøn, så vi har en park eller bare nogle træer, så vi kan følge med i årstiderne og bladenes farver.
 • En inspirerende og funktionel by med brede cykelstier, effektive busruter i de bydele, hvor det er tiltrængt, og en velfungerende metro. Samt en fornuftig biltrafik.

**

 • Venstre og Konservative endte med at melde fra til alt dette i ellevte time. Liberal Alliance lidt før da. Det er mit første budgetmøde, men jeg må indrømme, det var noget af en overraskelse, at man sådan lige inden målet springer fra. Argumenterne var, at erhvervslivet ikke blev prioriteret.
 • Det er naturligvis i orden at være uenige.
 • Der er og skal være forskel på vores partier og på vores politik.

 

 • Når vi sætter over 1 mia. kr. i budgettet til børnene, så hersker der ikke tvivl om,  hvad vi prioriterer. Vi prioriterer velfærd.
 • Derfor er det endnu mere uforståeligt, at Venstres børne- og ungeborgmester ikke ville tage det direkte ansvar for sit borgmesterområde og sikre både ressourcer og tryghed for sit område.
 •  Men en prioritering af børn, ældre, udsatte og kultur mm. betyder ikke, at vi ignorerer erhvervslivet. Tværtimod!
 • En halvering af byggesagsgebyret, en styrkelse af servicen for erhvervslivet med et erhvervshus, så der nu kun er èn indgang til virksomhederne, en kreativ vækstpakke, og løft af turismen er netop målrettede prioriteringer.

 

 • Men det er og bliver københavnerne vi sætter højest.
  • Fra nyfødt til skoleelev;
  • Fra vi skal finde et sted at bo, som vi har råd til som ung eller familie;
  • Som ældre med brug for hjælp i hverdagen;
  • Som udsat uden bolig eller med for stor trang til alkohol.
 • Det er et godt og solidt budget, der løfter bredt hele vejen rundt fra social, til sundhed til vækst og velfærd.
 • Derfor kan vi Socialdemokrater undre os over, at de borgerlige har stillet forslag til ændringer eller har meldt ud, at de ikke vil stemme for sager, så københavnerne kan se frem til følgende, hvis de borgerlige skulle bestemme:
  • færre sikre skoleveje,
  • færre almene boliger til almindelige københavnere,
  • mindre hjælp til udsatte unge og vores arbejde for et trygt København,
  • mindre livligt og spændende kulturliv og så selvfølgelig
  • kæpheste som afskaffelse af lokaldemokrati
  • og ingen gebyrer til erhvervslivet.
  • Venstre - vil desuden samle flere skattekroner på kistebunden,
  • Konservative - vil tømme kassen ved – ud over at annullere gebyrer – også at sænke blandt andet indkomstskatten.
 • Men uden at det står lysende klart, hvordan vi skal fortsætte med at give københavnerne de kerneydelser, de har krav på, når vi trods alt har Danmarks niende laveste skat.
 • Men som nævnt, de allerfleste emner ser det ud til, at vi er enige om.
 • Vi synes derfor, at det er en storm i et glas vand, at de borgerlige ikke ville underskrive en budgetaftale og ikke tager ansvar for hele budgettet eller for alle københavnere.
 • At I alligevel vil være med til at stemme for størstedelen af budgettet for 2015 igennem, synes vi, er et sundt tegn på, at også I ønsker samarbejde.
 • Samarbejde med de ansvarlige budgetpartier – fordi budgettet rent faktisk er reelt og fornuftigt.
 • Vi lever op til københavnernes forventninger til os. Om at investere, tage ansvar og føre vores politiske visioner ud i livet.
 • Det gør Socialdemokraterne.
 • Tak for ordet.

Tommy Petersen (B) 2. behandling af Budget 2015

Det talte ord gælder

For radikale Venstre er det vigtigt at kunne forene politisk handlekraft med viljen til at lave holdbare kompromiser. Samarbejde er til borgernes fordel, fordi det betyder, at der bliver lyttet. Samarbejde er en pligt, og for os radikale er det indholdet, der tæller. Ikke indpakningen.

Derfor har Radikale Venstre også en lang tradition for at være med i budgettet. Vi samarbejder oprigtigt med dem, der vil. Det handler først og fremmest om at turde tage ansvar. Men det handler også om vores holdning om, at selvom vi ikke får alt, hvad vi peger på, er det vigtigt at arbejde for dem, der har stemt på os.

Selvom budgettet for 2015 desværre ikke er én lang række af Radikale mærkesager, så vil vi alligevel gå så langt som at sige, at det samlede resultat ligger meget godt inden for Radikale Venstres prioriteter.

Med sit stærke fokus på vækst- og beskæftigelse, skoleområdet og socialområdet, rammer budget 2015 en god balance mellem at tage hånd om de svageste og vores børn, og samtidig tage ansvar for økonomien og væksten i byen.

---------------------

København er af verden omkring os anset som en af Europas mest åbne og mangfoldige hovedstader. Vi er tolerante, vi er imødekommende, og vi er gode til at hjælpe og samle op, når nogen ikke har det godt. Ingen er glemt, ingen bliver ladt i stikken.

Vi er glade for, at budget 2015 fortsætter i den ånd, og at der er fundet midler til en lang række indsatser på socialområdet, som har kæmpe betydning for de borgere, der har det allersværest. Herbergspladser til unge hjemløse, hjælp til psykisk sårbare unge, og en forlængelse af socialrådgiver ordningen på de københavnske skoler er blot nogle af de steder, hvor vi giver en udstrakt hånd til borgere, der virkelig har brug for det.

Ligeledes fortsætter vi i København med at sige nej til had og sige nej til kriminalitet og radikalisering og dermed værner vi om den åbne og positive by, vi udadtil er kendt for. I København skal der nemlig fortsat være plads til alle, der vil byen og dens udvikling hen i mod det bedre. Vi vil et København, hvor man kan leve som den, man er. Vi vil et København, hvor vi fremmer medborgerskabet på tværs af mangfoldigheden.

Det er derfor positivt, at vi afsætter midler til at øge arbejdet mod social kontrol af homoseksuelle med anden etnisk baggrund; øge arbejdet med anti-radikalisering; og styrke SSP+ programmet og dets fokus på det forebyggende arbejde overfor udsatte børn og unge.

------------

Radikale Venstre bakker fuldt ud op om målet om, at gøre Københavns folkeskoler til det naturlige førstevalg for københavnerne. At vi i budget 2015 har afsat over én milliard til folkeskolen er fremragende og nødvendigt. Der er uddannelsesmidler til lærere og skoleledere, midler til at understøtte målet om den åbne skole, midler til at styrke børnenes ernæring og læring om ernæring, og midler til renoveringer og nye skoler. Med disse investeringer i børnenes trivsel og læringsmiljø fortsætter København med at støtte op om den danske folkeskole.

Radikale Venstre havde gerne set, at det ligeledes havde været muligt at fortsætte Københavns støtte til daginstitutionsområdet og dets flotte udbud af fleksible pasningsmuligheder. Desværre var der ikke flertal for at bevare ordningen ’pasning i eget hjem’, som vi ellers gerne havde set fortsatte. Derimod glæder vi os over, at børnefamiliernes meget forskellige hverdag anerkendes med oprettelsen af yderligere pasningsmuligheder på skæve tidspunkter ved endnu en døgnåben daginstitution.

Med anlægsinvesteringer på over 11 milliarder de næste fire år, en halvering af byggesagsgebyret, finansiering af beskæftigelsesreformerne, oprettelsen af et erhvervshus, samt den kreative vækstpakke, viser budget 2015, at København tager vækst og jobskabelse alvorligt.

Disse elementer viser, at vi er fuldstændig opsat på, at fortsætte vores tillidsfulde og konstruktive samarbejde med erhvervslivet, organisationerne, staten og ikke mindst omegnskommunerne. Radikale Venstre havde dog gerne set, at vi havde sat endnu mere skub i væksten med en fuld afskaffelse af byggesagsgebyret, og endnu mere skub i beskæftigelsesindsatsen med flere midler til at oparbejde private virksomhedspladser. Når vi ved hvad der virker, er det ærgerligt at forpasse muligheden for at styrke dem.

-------------

København er foregangsby, når det kommer til klimamålsætninger og fjernvarmeløsninger, men vi ønsker, at København skal kendes som den mest bæredygtige by i verden. Det giver nemlig lyst til at bo og arbejde i vores by. Et sundt miljø skaber de rammer for byens beboere, der gør det muligt at leve et godt liv.

Det er derfor et skridt i den rigtige retning, at der i budgettet er finansiering til intelligente trafiksystemer, der øger fremkommeligheden i byen. Der spildes alt for mange timer i bilen i køer i København, og resultatet er dårligere miljø og ringere folkesundhed.

Vi glæder os ligeledes over, at der i budget 2015 er afsat 75 millioner til en cykelpakke, der også øger fremkommeligheden på cykel. Vi skal ikke afskaffe bilerne og den individuelle fleksibilitet, men vi skal skabe mulighederne for, at cykel og gang, såvel som kollektiv trafik, bliver mere attraktive valg for den enkelte – et individuelt valg, som vil være til gavn for helheden. At få borgerne til at benytte sig af at cykle og gå skaffer ikke kun bedre plads, men forebygger også sygdomme, forbedrer luftkvaliten og klimaet. Det er sund fornuft. Og hvem kan være i mod det?

Som borger i København skal man ikke dø tidligere end andre borgere i Danmark. Sundhedspakkens og andre initiativers fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme er den helt rigtige vej at gå. Herudover er vi også glade for, at der afsat midler til kræftrehabilitering og til at blive bedre til at håndtere borgere med dobbelt-diagnoser.

For Radikale Venstre er det vigtigt, at København er en spændende by at bo i. Således glæder vi os over, at forligsparterne afsætter midler til en række kulturinitiativer fra sportsaktiviteter over til festivaler. Kulturlivet i København er en vigtig del af den ligning, som gør at 10.000 borgere hvert år flytter hertil. Ingen gider bo i en død by. Ingen gider sidde derhjemme alene uden noget at lave. Det gælder om at blive ved med at udvikle de københavnske kulturtilbud, og at blive ved med at gøre København spændende at leve i. Og så glæder jeg mig til at prøve at stå på ski med mine børn ned ad Amager Forbrænding.

----------

Radikale Venstre havde dog gerne set et bredere budgetforlig. Der er mange mandater, der står uden for budgettet, og som dermed ikke har fået sat deres præg på næste års prioriteter for København. Mandater, som repræsenterer tusindvis af borgere i København, hvis stemmer nu ikke høres særligt højt. Det er ærgerligt.

Vi ønsker en Borgerrepræsentation, hvor vi laver brede forlig over midten. Forlig, der repræsenterer borgerne i vores by. Ikke kun nogen borgere. Gerne alle borgere. Derfor havde vi gerne set, at alle parter havde strakt sig længere for at få et langt bredere forlig. Imidlertid er det dog vores forhåbning, at de fleste borgere kan se sig selv i budgettet. Det har i hvert fald været vores prioritet.

Tak for ordet.

Lilian Parke Kaule (I) 2. behandling af Budget 2015

Det talte ord gælder.

Tale til 2. behandling af Budget 2015

Liberal Alliance gik ind til budgetforhandlingerne for at styrke kommunens kerneydelser og luge ud i de mange tiltag, som ikke er kerneydelser. Jeg havde mine bange anelser om at det ikke var alle politikeres ambition og vi måtte da også undervejs se i øjnene, at forhandlingerne bevægede sig i den stik modsatte retning. Derfor står vi udenfor budgettet for 2015.

I løbet af forhandlingerne er det kun blevet endnu mere tydeligt, hvor forskelligt vi i partierne ser på, hvad der er kerneydelser for kommunen. I denne uge kunne jeg læse i medierne, at borgmester Morten Kabell mener, at ”bycykler er velfærd”. Hvis bycykler er velfærd, så ved jeg snart ikke, hvad der er tilbage, som Enhedslisten mener IKKE er velfærd? Er skibakker velfærd? Er modeugen velfærd? Er Distortion velfærd?Der er desværre gået inflation i velfærd.

Det er meget bekymrende, at så mange af jer andre i de her forhandlinger er hoppet med på Enhedslistens meget brede fortolkning af, hvad der er velfærd – og hvad der er kerneydelser for en moderne kommune. 

Enhedslisten dikterer retningen for København i de her år – det ser vi i trafikken hver dag, hvor deres mantra om ”bilerne bagerst” betyder, at bilisterne hver dag spilder tiden på at holde i kø. Og det ser vi Budget 2015, hvor mantraet må være ”skibakker frem for skattelettelser”.

Jeg har også kunnet læse for nylig, hvordan Dansk Folkeparti er blevet glødende tilhængere af at bruge penge på Distortion og andre festivaler. Det er selvfølgelig sket efter Dansk Folkeparti har fået posten som kultur- og fritidsborgmester.

Man kan jo få tanken, at der er nogle herinde, der er mere forvaltningsborgmestre end de er partipolitikere, og derfor tænker mest på at få kradset så mange millioner som muligt ind til deres borgmesterområde. Så forsvinder fokus på kommunens kerneydelser, og så er det, at vi ender med at bruge en masse penge på projekter, som ikke er nødvendige. DF vil endda gå så vidt at I ligger stemmer til Folkets Hus - en varmestue for bandemedlemmer - det er jo politik i omvendtland.

I Liberal Alliance mener vi, at når vi har prioriteret de kommunale kerneopgaver, skal vi ligge skattekronerne tilbage i borgernes lomme og undskylde at vi kom til at kræve for meget ind i første omgang. 

Kommunale kerneopgaver er

• at sikre gode skoler og børnepasning

• at lappe hullerne i vejene

• at tilbyde syge og svage en ordentlig behandling

• at servicere borgere og erhvervsliv hurtigt og effektivt

• og at give folk med handicap og vores ældre en anstændig tilværelse.

Kommunale kerneopgaver er ikke Melodi grandprix, dyre bycykler, studieture til politikere, eventpuljer, Distortion-støtte og andet frås.

Og der er mange københavnere, som er rigtigt utilfredse med den måde, vi bruger pengene på i København. De penge, de selv har betalt over skatten. Og vi kan også se i den offentlige debat, at der er mange udenfor København, som kigger måbende på, hvad vi bruger penge på her i byen. I Liberal Alliance lover vi at blive ved med at være stemmen her på rådhuset for de mennesker, som er trætte af, at deres penge bliver spildt på unødvendige prestigeprojekter.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig en del udmærkede ting i budgettet, og dem har vi også tænkt os at stemme for. Naturligvis går vi ind for at øge kapaciteten på skolerne, når der er behov for det, ligesom vi vil stemme for en styrket indsats for udsatte børn og unge, styrket indsats for de ældre og en række andre forslag. Vi stemmer også for at lette byggesagsgebyrerne og skabe bedre fremkommelighed på vejnettet – selvom de to initiativer på ingen måde er nok, er de dog et lille bitte skridt i den rigtige retning.

Men samlet set er budgettet alligevel langt fra det, København har brug for. Der er intet, der hjælper til få væksten i København i gear. Og samtidig er der alt for mange projekter, som vi ikke mener, kommunen skal bruge ressourcer på.

Men Liberal Alliance vil ikke kun skære ned. Vi mener faktisk der er en række områder – det, der reelt er kommunens kerneopgaver - hvor vi mener, kommunen skal levere en bedre service end i dag.

Lad os starte med erhvervslivet. København ligger stadig i den tunge ende, når det kommer til erhvervsvenligheden i kommunerne, og det er simpelthen ikke godt nok af landets hovedstad. Nu har man så vedtaget en erhvervsstrategi, men hvorfor dog ikke lave en erhvervsstrategi, som indeholder det, erhvervslivet selv efterspørger? Hvorfor ikke begynde at lette på skatter og afgifter og gøre det til at komme rundt i København i bil, når det nu er det, erhvervslivet efterspørger?

Men der er også andre kerneydelser, som vi burde kunne løse bedre. Det bør være sådan at man har behov for hjælp af kommunen, til fx hjælpe midler hvis man har et handicap, så bør man visiteres med det samme. Hvis man vil have sit barn i institution - så bør man kunne tildeles en plads med det samme. Eller hvis man vil søge om revalidering, så bør det ikke tage 200 dage.

Det er den slags kerneydelser - at servicere borgerne - vi gerne vil være med at prioritere i budgetterne for de kommende år. Aftalen i år – hvor man igen ignorerer byens erhvervsliv og udfordringerne i forhold til væksten – og fråser alt for mange penge væk - det kan Liberal Alliance selvfølgelig ikke være en del af.