Brovagtstjeneste og viceværtsfunktion på oplukkelige broer i Københavns Havn

Offentliggjort:
01.12.2015, Kl
Frist:
01.02.2016, Kl
EU-udbud af kontrakt om brovagtstjeneste og viceværtsfunktion på oplukkelige broer i Københavns Havn

EU-udbud af kontrakt om brovagtstjeneste og viceværtsfunktion på nedennævnte oplukkelige broer i Københavns Havn:

  • Knippelsbro
  • Bryghusbroen
  • Langebro
  • Bryggebroen
  • Teglværksbroen
  • Inderhavnsbroen

Udbuddet omfatter ligeledes brovagtstjeneste på gang- og cykelbroen Ny Langebro, der forventes ibrugtaget i 2018.

Udbuddet omfatter tillige varetagelse af viceværtsfunktion på Nyhavnsbroen (åbnes af Nyhavnsforeningen/Skipperlauget i Nyhavn).

Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger, herunder besvarelse af spørgsmål og ændringer i udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på: http://www.kk.dk/udbud under nærværende udbudsside - se nedenfor.

Tilbudsgivere skal have gjort sig bekendt med forholdene på broerne, herunder adgangsforhold samt arbejds- og pladsforhold samt begrænsninger i adgangen til velfærdsforanstaltninger. Der tilbydes derfor guidet besigtigelsestur på broerne tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10:00 – 13:00. Hvis behov herfor arrangeres ligeledes besigtigelsestur torsdag den 7. januar 2016.

Tilmelding til besigtigelsestur skal ske via mail til Carsten Bigum, carham@tmf.kk.dk senest mandag den 4. januar 2016. Angiv navn og firma for alle, der ønskes tilmeldt.     

Ordregiver afholder et informationsmøde fredag den 8. januar 2016 kl. 13:00 – 15:00 på adressen Islands Brygge 37 (mødelokale ”Elefantens Bastion” i mødecentret i stuen – henvendelse i receptionen, Islands Brygge 37, st.), hvor der vil blive givet en supplerende præsentation af udbuddet og være adgang til at stille spørgsmål.

Tilmelding til informationsmødet skal ske via mail til Carsten Bigum, carham@tmf.kk.dk senest onsdag den 5. januar 2016. Der kan for hver Tilbudsgiver deltage indtil 3 personer i informationsmødet.

Tilbud skal for at være rettidigt og kunne tages i betragtning under udbuddet være Ordregiver i hænde, senest:

Mandag den 1. februar 2016 kl. 12:00

Tilbuddet skal sendes eller afleveres til:

Københavns Kommune
Teknik og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37, receptionen
2300 København S.

Tilbud bedes sendt eller afleveret i en lukket kuvert mærket: ”Brovagtstjeneste på oplukkelige broer i København – MÅ IKKE ÅBNES I POSTÅBNINGEN”