5. Ansøgning om støtte til ”»Queens« – teater i Tingbjerg bibliotek og kulturhus" (2020-puljemidler) (2019-0222564)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 20.000 kr. af 2020-puljemidler til projektet ”»Queens« – teater i Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

I forbindelse med at Teater danskdansk opfører teaterforestillingen »Queens« i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus i perioden den 6.-11. februar 2020, søger teateret støtte til specifikt at kunne give to forestillinger gratis til lokale beboere, den 4. og 5. februar 2020. Forestillingen tegner et generationsportræt af unge danske brune kvinder, og teateret vil aktivt opsøge lokale ungenetværk og -grupper for at uddele fribilletter til disse to forestillinger.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle unge og voksne i Tingbjerg, Husum og Brønshøj, og de to gratis forestillinger er åbne for alle, men uddeling af fribilletter målrettes primært unge kvinder med minoritetsbaggrund. Ansøger forventer op mod 120 publikummer med gratis adgang. Derudover spiller forestillingen de efterfølgende dage, hvor det er muligt at deltage ved at købe en billet til forestillingen. Teateret samarbejder med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, der hjælper med at tage kontakt til "Unge i centrum", ”Sammenhold, fællesskab og selvhjælp”, ”Ungerådet”, skoler og uddannelsessteder omkring uddeling af fribilletter. Annoncering sker gennem Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus' og teaterets kommunikationskanaler, og der søges omtale i lokalpressen og hænges plakater op.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Forventede udgifter: 89.000 kr.
Forventede indtægter: 55.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 14.000 kr.

Støtten søges specifikt til de to gratis forestillinger med udgifter til den faste forestillingspris og salleje. Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus dækker udgifter til leje af sal og kan søge Statens Kunstfond om 50% refusionsmidler for de to forestillinger. Ansøgers egenfinansiering består i at give den faste forestillingspris til et lavere beløb. Selve skabelsen af forestillingen er støttet af Kunstrådet, og billetindtægterne fra de resterende forestillinger indgår i dette regnskab.

Teater danskdansk har de sidste to år opført en forestilling i Tingbjerg, og lokaludvalget har støttet forestillingen i 2017 med 20.000 kr.

Sekretariats bemærkninger

Sekretariatet har spurgt ansøger til, hvordan fribilletterne skal uddeles. Ansøger har svaret, at de "sender ud til alle lokale foreninger, til skolen og uddannelser samt lægger på biblioteket. Vi gør os umage for at henvende os til steder med store piger og yngre kvinder målrettet, men forestillingerne er til for alle!"

Sekretariatet har også spurgt, hvad den faste forestillingspris på 27.000 kr. dækker. Ansøger har svaret, at de 27.000 kr. er den pris, som forestillingen udbydes til på turné i resten af landet, og det er den pris, Tingbjerg Kulturhus kan søge Statens Kunstfond om 50% refusionsmidler til. Denne pris dækker bl.a. daglige lønudgifter til skuespillerne og afviklere, bil- og udstyrleje mm. og indgår også som en del af det samlede regnskab, som finansierer hele forestillingens tilblivelse. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 20.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2019 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt