4. Fremtiden for Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken (2019-0280625)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter situationen omkring den forestående lukning af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

2.at lokaludvalget identificerer af mulige handleinitiativer.

Problemstilling

Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken har siden 2012 drevet Frivilligcentret på bevilling under Kultur- og Fritidsudvalget. Frivilligcentret har på budget 2020 ikke fået tilsagn om fornyet bevilling og lukker derfor pr. 31. december 2019. 

Frivilligcenteret har udarbejdet et notat, der redegør for centerets nuværende og planlagte aktiviteter samt driftsøkonomi. Det drejer sig i følge pågældende notat om blandt andet

  • Booking og foreningsservice/sekretariat/henvendelser og information både til brugere, kommune og lokalområdet

  • Samarbejdsaftaler med foreninger og frivillige om aktiviteter på ECV

  • Dokumentation og kommunikationsopgaver (indberetning til Københavns Kommune, Socialstyrelsen m.fl.) samt hjemmeside, facebook, pr-materiale til aktiviteter

  • Kontakt til samarbejdspartnere i kommune, boligsociale projekter, kulturhuse m.m.

  • Folkekøkken (20 gange årligt marts-maj/september-november)

  • Byhavekursus (20 gange årligt maj-september)

  • Café (november til marts)

  • Udviklingsarbejdet omkring Naturbyen i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg

  • Udviklingsarbejdet for at få flere børneaktiviteter på ECV

Der er øjensynligt ikke andre grunde til at Frivilligcenteret ikke er blevet tilgodeset på budget 2020 end at Frivilligcenteret er blevet glemt under budgetforhandlingerne.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter situationen omkring den foranstående lukning af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken med henblik på at indkredse mulige handleinitiativer.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede, på baggrund af en redegørelse ved Karsten Brissel, formand for Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken om Frivilligcenterets situation, forskellige strategier for, hvordan man fra lokaludvalgets side kan påvirke Kultur- og Fritidsudvalget på en måde, der sikrer Frivilligcenterets fremtid.

Lokaludvalget besluttede at rette fælles henvendelse til Kultur- og fritidsudvalget om at finde penge til drift af ECV allerede nu, subsidiært i overførselssagen 2020.

Sekretariatet bemyndiges til, sammen med formanden, at forestår den videre proces om et samlet skriv til KFU, samt yderligere kommunikation på egne kanaler og i lokalpressen.

De enkelte medlemmer opfordres til også at skrive til medlemmer af Borgerrepræsentationen mv.