15. Meddelelser

Sagsfremstilling

Problemstilling

Budget 2020

Borgerrepræsentationen har behandlet budgettet for 2020, og i Brønshøj-Husum betyder det bl.a.

  • Der kommer cykelstier på Gadelandet (27,5 mil)
  • "Sammen om Bellahøj" fortsætter
  • Der kommer penge til øget indsats i dagsintitutioner i Tingbjerg
  • Finansiering af udviklingen af Bystævneparken

Der er ikke kommet penge i budgetaftalen til at forlænge aftalen med frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken

I bilag findes et brev fra Overborgmester Frank Jensen, der opsummere de tiltag i bydelen der får finansiering. Hele budgetteksten kan findes her: https://www.kk.dk/budget2020

World Cleanup Day

Lørdag den 21. september deltog i omegnen af 150 borgere i en skraldeindsamling organiseret af Plastic Change, WWF og Netto. Årets skraldeindsamling startede i Tingbjerg, hvorfra TV2 sendte live. Årsagen til at valget faldt på Tingbjerg var at mange borgere havde peget på netop Tingbjerg som et sted hvor der er meget skrald på de grønne arealer. Der blev indsamlet ca. 2 tons affald. Spejderne og Natteravnene var blandt de mest synlige foreninger. Lokaludvalget bidrog med en håndfuld medlemmer og igennem sekretariatet blev der arbejdet med at annoncere for skraldeindsamlingen i Brønshøj-Husum Avis og via sociale medier.

Nyt borgermøde i Tingbjerg: 3. september blev der afholdt et borgermøde om Kommuneplan 2019 i Tingbjerg. Mødet kom dog til at handle om udviklingen i Tingbjerg og ikke Kommuneplanen. På baggrund heraf - og på opfordring fra overborgmesteren - afholder forvaltningen et nyt borger/dialogmøde i Tingbjerg i november, der har fokus på bydelens udvikling.

 

Beslutning

    1. Bellahøj Friluftsscene: TMF meddeler ang. renovering af Bellahøj Friluftsscene. ”Projektet er klar til at blive sendt i udbud i starten af 2020, således at anlægsrenoveringen kan ske over vinteren og foråret 2020. Dermed skulle renoveringen være færdiggjort i tide til, at festivalen ”En sommerdag på Bellahøj” kan gennemføres i august 2020 som planlagt.”
    2. Seminar i Vanløse Lokaludvalg: Vanløse LU holder seminar torsdag den 14. november kl. 17-21 og vil gerne invitere et eller flere medlemmer fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til at holde et kort oplæg om ’Samarbejde på tværs af lokaludvalg’ med efterfølgende drøftelser i tidsrummet kl. 18-19. Lis Søkvist vil gerne deltage. Hvis andre har lyst, er I velkomne. De deltagende er også velkomne til at blive til det hele, inklusiv fællesspisning kl. 19-20.30. Lis Søkvist deltager.
    3. Der er møde i uge 44 om seniorbofællesskab i Tingbjerg