11. Høringssvar vedr. nyt plejehjem på ruten (2019-0265921)

Sagsfremstilling

Indstilling

 Formanden indstiller:

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Social- og Sundhedsudvalgets udkast til høringssvar

Problemstilling

I forbindelse med byudviklingsstrategien for Bystævneparken og Tingbjerg, skal der opføres et nyt plejehjem i Tingbjerg, der blandt andet kan huse nogle af de plejehjemsbeboere, der skal flyttes fra plejehjemmene i Bystævneparken ifbm. den forstående udvikling af området. Plejehjemmet opføres af SAB, og vil bestå af 120 plejeboliger

Sundheds- og Omsorgsforvalgningen har nu sendt et forslag til plejehjem i høring. Se planerne i bilaget.

Forvaltningen deltog på mødet i Social-og Sundhedsudvalget 30. september, og præsenterede planerne.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Social-og Sundhedsudvalgets udkast til høringssvar.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvar med til fristen 25. oktober.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med en enkelt korrekturændring.