13. Brønshøj-Husum Lokaludvalgs mødeplan og puljefrister 2020 (2019-0169017)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtager en mødeplan for 2019

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtager en plan over puljefrister for 2019

Problemstilling

Møder og puljefrister er lagt efter principperne om:

  • at lokaludvalgsmøder som hovedregel finder sted den 2. sidste torsdag i måneden (juli er mødefri).  Mødet i april udsættes en uge på grund af påske, og mødet i maj en uge på grund af Kristi himmelfartsdag.
  • I alt otte puljefrister som fordeles nogenlunde jævnt.

Løsning

Lokaludvalgsmøder 2020

Torsdag den 23. januar 2020

Torsdag den 20. februar 2020

Torsdag den 26. marts 2020

Torsdag den 30. april 2020

Torsdag den 28. maj 2020

Torsdag den 25. juni 2020

Torsdag den 20. august 2020

Torsdag den 17. september 2020

Torsdag den 22. oktober 2020

Torsdag den 19. november 2020

Torsdag den 17. december 2020

Møderne holdes som udgangspunkt kl. 18.30 i EnergiCenter Voldparken. Lokaludvalget kan beslutte at placere møderne andre steder i bydelen, og bemyndige sekretariatet til at finde egnede steder og træffe aftaler med værter, da der tidligere har været et ønske i lokaludvalget om at komme rundt i bydelen.

Puljefrister 2020 

Ansøgningsfrist

Dato for behandling på LU-møde

Pulje

20. januar 2020

20. februar 2020

2020

24. februar 2020

26. marts 2020

2020

27. april 2020

28. maj 2020

2020

25. maj 2020

25. juni 2020

2020

17. august 2020

17. september 2020

2020

21. september 2020

22. oktober 2020

2020 + 21

19. oktober2020

19. november 2020

2020 + 21

16. november 2020

17. december 2020

KUN 2021

 

Beslutning

Mødeplan og puljefrister blev godkendt