14. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Netværksmøde om Sundhed 5. november: Social- og Sundhedsudvalget arrangerer i november et stort netværksmøde, hvor alle aktører i bydelen, der på den ene eller anden måde arbejder med sundhed, inviteres til at mødes, og forhåbentlig etablere et fremadrettet samarbejde. Se mere information i den vedhæftede invitation.

Beslutning

Der var i skrivende stund 27 tilmeldinger til Netværksmøde om Sundhed fra forskellige organisationer og foreninger. Social- og Sundhedsudvalget inviterer forskellige repræsentanter for pressen.

Bydelsguiden: Arbejdet skrider frem og der er forfattet en del artikler. Der er blandt andet fokus på sundhed, cykelsti på Gadelandet og fæstningskanalen.

Der bliver også fokus på Vandtårnet, som er kommet godt fra land, og fokus på mulighederne i Husum Bypark, Naturbyen og ikke mindst byudviklingen i Tingbjerg-Husum, samt Gadelandet og den endnu ikke udviklede trafikplan. Fokus på mulighederne i bydelen og navnene for kvarterer og steder i bydelen og meget mere. Endelig et nyt revideret kort over bydelen.

Redaktionsgruppen består af Christoffer, Lis, Hans og Ernst, som træder sammen omkring 1. november.