2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at man byttede rundt på punkt 3 og punkt 4, således, at det oprindelige punkt 4 'Fremtiden for Frivilligcentreret på EnergiCenter Voldparken' blev behandlet efter punkt 2 - Godkendelse af dagsordenen.

Fremmøde og inhabilitet:

Michael Hoff har orlov - suppleant Torben Engel Nielsen deltog

Mikkel Houman havde meldt afbud - suppleant Peter Steffensen deltog

Trille Utzon-Frank havde meldt afbud - Elsebeth Torlak deltog

Rasmus Jensen havde meldt afbud - Freddy Ingvorsen deltog

Søren Cloos havde meldt afbud - der er ingen suppleant

Tahira Ashraf meldte afbud på dagen

Jeppe Schmidt-Hansen meldte afbud på dagen 

Peter Steffensen erklærede sig inhabil under punkt 6 - ansøgning om støtte til 'Netværksskabende koncertrække i Kulturhuset Pilegården'

Mette Basbøll erklærede sig inhabil under punkt 8 - Ansøgning om støtte til 'Tingbjerg spiser sammen 2020'.

Fraværende uden afbud:

Sheikh Saleem Mohammad

Jarl Feyling

Sabah Qarasnane