7. Ansøgning om støtte til "En sommerdag på Bellahøj, 2020" (2020-puljemidler) (2019-0247161)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 75.000 kr. af 2020-puljemidler til projektet "En sommerdag på Bellahøj, 2020".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Musikforeningen, En sommerdag, søger om støtte til at afholde musikfestivalen "En sommerdag på Bellahøj" på Bellahøj Friluftsscene i weekenden den 29.-30. august 2020. I 2020 vil ansøger sætte fokus på at styrke det sociale arbejde på Bellahøj og bæredygtighed, når festivalen skal afholdes for 8. år i træk.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Den primære målgruppe er borgere i Brønshøj-Husum, særligt børnefamilier, og sekundært musikinteresserede fra hele København. Ansøger forventer 1.000-1.200 festivalgæster, og der skal købes billet for at deltage. Dog har børn til og med 15 år fri entré, og der er rabat til studerende og beboere i Bellahøj. Ansøger samarbejder med boligforeningerne i Bellahøj samt kommunale kulturinstitutioner i Brønshøj, Tingbjerg og Vanløse. Der annonceres for festivalen via lokale medier, facebook/instagram og via flyers/plakater i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro. Ansøger forventer omtale både i landsdækkende medier fx dagblade og musikmedier på nettet.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 95.000 kr.
Forventede udgifter: 465.000 kr.
Forventede indtægter: 370.000 kr.

Projektet rummer udgifter til bl.a. musikerhonorarer, projektlederhonorar, udstyrsleje, transport, sikkerhed m.m. Ansøger forventer indtægter fra billetsalg, barsalg, Bispebjerg Lokaludvalg og Vanløse Lokaludvalg samt andre fonde og sponsorer. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft på omkring 800-1000 timer fordelt på 30 frivillige.

Musikforeningen, En sommerdag, har de sidste syv år afholdt "En sommerdag på Bellahøj", og lokaludvalget har tidligere støttet festivalen, senest i 2019, med 75.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller, at støtteniveauet for 2019 fastholdes og at der bevilges 75.000 kr. i støtte. Forretningsudvalget støtter denne indstilling om delvis støtte på 75.000 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Forretningsudvalget ønsker at meddele ansøger, at ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker lokaludvalget en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2019 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

Følgende tekst skal indgå i tilsagnet til ansøger:Ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker, en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne'.

Christoffersen Rosenkrands følger projektet for lokaludvalget.