2. Godkendelse af dagsorden ( )

Det foreslås, at Lokaludvalget under dette punkt tager en præsentationsrunde, hvor medlemmer kort får mulighed for at præsentere sig selv og sige et par ord om, hvad man brænder for og gerne vil beskæftige sig med i Lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremmøde og inhabilitet:

Tina Sørensen havde meldt afbud, og der er ingen suppleanter.

Følgende udeblev uden afbud: Cecilie Ryhl Olsson, Julie Svensson Knudsen og Ole Vilstrup.