8. Høring vedr. Udviklingsplan for Utterslev Mose (2017-0104223)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Udviklingsplan for Utterslev Mose 2018.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens proces med at udarbejde en Udviklingsplan for Utterslev Mose, deltaget i det nedsatte parkbrugerråd. Michael Hoff repræsenterede Lokaludvalget. Udviklingsplanen har været på vej i 10 år, og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tilbage i februar 2012 sammen med Bispebjerg Lokaludvalg leveret et større dokument med forslag til den kommende udviklingsplan for Utterslev Mose. 

Udviklingsplanen er nu i høring i parkbrugerrådet, og Michael Hoff beder om Lokaludvalgets input til et høringssvar.

Sekretariatet har i dialog med Michael Hoff lavet et udkast til høringssvar. Udkastet har været rundsendt til miljøudvalget på email.

Løsning

Lokaludvalget godkender høringssvaret.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med den rettelse, at det skal understreges at initiativerne er ufinansierede.