7. Planlægning af fremtidsseminar (2018-0089220)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget beslutter om der skal holdes et fremtidsseminar den 5. maj
  2. at Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, som planlægger seminaret sammen med sekretariatet

Problemstilling

Det foreslås, at Lokaludvalget holder et seminar, hvor arbejde, samarbejde og indsatsområder kan drøftes under hyggelige rammer.

Sekretariatet stiller sig til rådighed for et sådant seminar lørdag den 5. maj.

Emner, som kan drøftes på et seminar kunne være:

  • Samarbejde og organisationskultur i Lokaludvalget
  • Bydelsplan 2017-20: hvordan arbejder vi videre med de otte indsatser?
  • Borgerinddragelse
  • Puljeretningslinier
  • Andet?

Løsning

Lokaludvalget nedsætter en ad-hoc arbejdsgruppe, som planlægger seminaret sammen med sekretariatet.

Økonomi

Der kan bruges op til 20-25.000 kr. til seminaret, som tages fra sekretariatsbudgettet.

Videre proces

Arbejdsgruppen fastlægger program, varighed og mødested. Sekretariatet deltager gerne i arbejdet.

 

Beslutning

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tahira Asraf, Jarl Feyling, Søren Cloos, Stine Skot og Ida Jørgensen. Sekretariatet indkalder til arbejdsgruppemøde.