3. Tema: Rytterskolen - drøftelse med Kultur- og Fritidsforvaltningen (2018-0088789)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Den afgående formand, Erik Fisker, er i starten af året blevet orienteret af Rasmus Elleby Engell-Kofoed, Biblioteks- og kulturhusleder i Brønshøj, om forvaltningens fremtidsplaner med Rytterskolen på Brønshøj Torv. Erik Fisker har inviteret Rasmus til mødet for at kunne give Lokaludvalget en orientering og give mulighed for bemærkninger fra Lokaludvalget.

Den socialøkonomiske virksomhed Nær & Fjern vil i samarbejde med Pilegården og frivillige lave en form for kulturhus og café båret af fire principper og grundsøjler: integration, madkultur, bæredygtighed og kulturudveksling.

Man kan læse mere om projektet i ansøgningen til Realdanias pulje ’Underværker’ her: https://www.undervaerker.dk/projekter/2018/nytlividengamlerytterskole

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Videre proces

 Det drøftes med Rasmus Elleby, om Lokaludvalget kan have en rolle i den fremtidige anvendelse af Rytterskolen.

Beslutning

Orienteringen fra Rasmus Elleby blev taget til efterretning. Fra Lokaludvalget kom både positive bemærkninger om, at det er godt, at der kommer liv og aktivitet i Rytterskolen. Og blev bragt bekymringer op om, hvad en ombygning og etablering af et større køkken vil få af konsekvenser for bygningens oprindelige struktur.

Lokaludvalget opfordrede til at sammentænke de tre byrum sammen, nemlig torvet, rytterskolen og haven. Rasmus Elleby nævnte at Lokaludvalget kan blive inddraget i arbejdet med at åbne op mod den gamle skole og gadekæret.