5. Forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg (2018-0089172)

Lokaludvalget skal vedtage en forretningsorden.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 

 1. at Lokaludvalget førstebehandler forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Problemstilling

Som grundlag for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejde skal Lokaludvalget vedtage en forretningsorden, der vil udgøre de formelle rammer for møder og beslutninger i Lokaludvalget.

Udgangspunktet lægger sig op ad normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov og den eksisterende forretningsorden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Det foreslås, at Lokaludvalget vedtager forslag til forretningsorden. Lokaludvalget kan til enhver tid lave ændringer i forretningsordenen (skal vedtages over to møder).

Såfremt Lokaludvalget vælger ikke at godkende den eksisterende forretningsorden (med eller uden eventuelle rettelser), er det normalforretningsordenen for lokaludvalg, som er gældende.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtager en forretningsorden, som gælder for arbejdet i Lokaludvalget.

Videre proces

Forretningsordenen skal vedtages over to lokaludvalgsmøder, og kan således først endelig vedtages på mødet den 19. april.

Beslutning

Forretningsordenen blev førstegodkendt.