Mødedato
21-03-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Tilhørernes punkt
2 Godkendelse af dagsorden
3 Orientering om spørgeskemaundersøgelse om københavnerinddragelse (2019-0071228)
4 Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
5 Ansøgning om støtte til "Halloween i Pilegårdens have" (2019-0049755)
6 Ansøgning om støtte til "Suburban Dance festival 2019" (2019-0049777)
7 Ansøgning om støtte til "Menneskebyen - et portræt af bydelen Tingbjerg og dens borgere" (2019-0049756)
8 Ansøgning om støtte til "Ordskælv - skrive- og læseværksteder for unge i Husum-Tingbjerg" (2019-0049768)
9 Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2019" (2019-0047643)
10 Ansøgning om støtte til "Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro" (2019-0047692)
11 Ansøgning om støtte til "International Roma Dag" (2019-0049767)
12 Ansøgning om støtte til "Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum" (2019-0049773)
13 Ansøgning om støtte til "Brønshøj Summer Jazz" (2019-0049772)
14 Ansøgning om støtte til "Syng Højt! 2019" (2019-0049780)
15 Ansøgning om støtte til "Moseløbet 2019" (2019-0049782)
16 Opdatering af "Vejledning for private fællesveje" - udmøntning af midler (2019-0066014)
17 Valgmøde 2019 - bevilling (2019-0063417)
18 Brønshøj-Husum Walk 2019 - bevilling af penge til plakat (2019-0009222)
19 Projektbeskrivelse og bevilling - Mosetræf 2019 (2019-0066675)
20 Valg af ny formand for Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (2018-0089227)
21 Godkendelse af brev til Overborgmesteren og TMU om frivilligprojekter på kommunens grønne områder (2019-0032892)
22 Henvendelse vedrørende undersøgelse af luftforurening langs trafikerede veje i København (2019-0066694)
23 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg og EnergiCenter Voldparken om Naturbyen (2019-0066699)
24 Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter
25 Meddelelser
26 Eventuelt