Mødedato
21-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Tilhørernes punkt
2 Godkendelse af dagsorden
3 Regnskab for puljen 2018 og puljerapport (2019-0039637)
4 Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
5 Ansøgning om støtte til "Byg en fantastisk fortælling" (2019-0012753)
6 Ansøgning om støtte til "Opførelse af forestillingen ”Fisk i Fabrikken”" (2019-0012755)
7 Ansøgning om støtte til "2 jazzkoncerter" (2019-0012781)
8 Ansøgning om støtte til "Indkøb af Natteravns-bolcher og balloner" (2019-0019809)
9 Ansøgning om støtte til "Webserieproduktion i Brønshøj-Husum - De kongelige statuer" (2019-0019882)
10 Ansøgning om støtte til "Kulturfestival i anledning af åbning af Brønshøj Sognehus" (2019-0020233)
11 Ansøgning om støtte til "Opstart af Rollespilsfabrikkens Dukkeklubs månedlige turnering" (2019-0020261)
12 Ansøgning om støtte til "Bella Sound" (2019-0020294)
13 Ansøgning om støtte til "Markering af Unescos Verdens poesidag" (2019-0021102)
14 Ansøgning om støtte til "Unge skaber naturrum" (2019-0021233)
15 Naturbyens Aktivitetetskalender 2019: Projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0039490)
16 Naturbyfestival 2019: Projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0039490)
17 Annoncering af app'en "2700 Brønshøj" - bevilling (2018-0168528)
18 Brønshøj Vandtårn: Jazzkoncert med rundvisning og debat - projektbeskrivelse og udmøntning af midler (2019-0038678)
19 Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018 (2019-0039309)
20 Høring vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik (2019-0038147)
21 Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter
22 Meddelelser
23 Eventuelt