5. Bevilling til Naturbyens Aktivitetskalender efterår 2019 (2019-0039490)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender projektbeskrivelsen

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 14.200 kr. til Naturbyens Aktivitetskalender 2. halvår 2019

Problemstilling

Lokaludvalget har siden 2017 haft et aktivitetsprogram for mindre aktiviteter, der handler om natur, miljø og udeliv. Målsætningen er, som det fremgår af Lokaludvalgets arbejdsplan for 2019, at programsætte mindst 30 aktiviteter i 2019, hvoraf mindst 20 af aktiviteterne er organiseret fra sekretariatets side, med afsæt i beslutninger taget i Miljøudvalget og andre fagudvalg, der byder ind.

Løsning

Lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen og bevilger 14.200 kr. til Naturbyens Aktivitetskalender august september 2019.

Økonomi

Honorarer/ samt forplejning til 10 arrangementer ca. 7.100 kr.

Annoncer og tryk  ifm. 10 arrangementer 7.100 kr.

I alt 14.200 kr.

Pengene tages fra Pulje B: Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

Projektet indgår i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs vedtagne budget for 2019.

Videre proces

Miljøudvalget står for den videre planlægning i samarbejde med sekretariatet.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.