17. Godkendelse af proces for evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender proces for evaluering af 2700Kulturdag 2019 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger medlemmer til at deltage på et evalueringsmøde med Kultur N

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager en første drøftelse af resultaterne af 2700Kulturdag 2019

Problemstilling

Lørdag den 15. juni 2019 afholdt Brønshøj-Husum Lokaludvalg 2700Kulturdag på Brønshøj Torv med Kultur N som medarrangører. Arrangementet skal evalueres med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt lokaludvalget skal afholde kulturdagen igen i 2020.

Lokaludvalgets følgegruppe for 2700Kulturdag (Stine Skot, Christoffer Rosenkrands, Kirsten Møller, Michael Hoff og Søren Cloos) foreslår følgende proces for evalueringen.

Deltagerevaluering
En kort digital deltagerevaluering, der udsendes til lokaludvalgets Borgerpanel og deles via Facebook m.m. Evalueringen udsendes omkring den 24. juni. 

Aktørevaluering
En digital aktørevaluering, som Kultur N udsender til foreninger, madboder og andre relevante medvirkende. Evalueringen udsendes omkring den 24. juni..

Evalueringsrapport
Kultur N udarbejder med hjælp fra lokaludvalgssekretariatet en evalueringsrapport for 2700Kulturdag 2019, baseret på spørgeskemaundersøgelserne og Kultur Ns egen evaluering.

Evalueringsmøde
Et evalueringsmøde/fremtidsmøde mellem lokaludvalget og Kultur N afholdes umiddelbart efter sommerferien. Her diskuteres bl.a. muligheden for et fortsat samarbejde om 2700kulturdag i 2020. Mødet skal afholdes hurtigst muligt at hensyn til Kultur Ns planlægning af opgaver i 2020. Oplagte mødedeltagere fra lokaludvalget er følgegruppens medlemmer og evt. formanden.

Evaluering på lokaludvalgsmøde
I sensommeren/efteråret 2019 foretager lokaludvalget en endelig evaluering af 2700Kulturdag 2019 (med udgangspunkt i evalueringsrapporten) og beslutter om udvalget ønsker at arbejde hen imod at afholde kulturdag igen i 2020.

Løsning

Lokaludvalget godkender proces for evaluering af 2700Kulturdag 2019 og udpeger repræsentanter til et evalueringsmøde med Kultur N. Desuden kan lokaludvalgets medlemmer komme med umiddelbare reaktioner på afholdelsen af årets kulturdag.

Videre proces

Med hjælp fra lokaludvalgssekretariatet udsender Kultur N spørgeskemaer og udarbejder en evalueringsrapport. Lokaludvalgssekretariatet koordinerer tidspunkt for et evalueringsmøde mellem lokaludvalgsrepræsentanter og Kultur N. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Medlemmer som deltager i evalueringsmøde: Kirsten Møller, Christoffer Rosenkrands og Stine Skot.

Der var følgende kommentarer til en foreløbig evaluering:

  • Trods regnvejr var det en rigtig god og vellykket kulturdag.
  • Debattelt og det interaktive kort i lokaludvalgets bod fungerede rigtig godt.
  • Fint med cirkus i stedet for hoppeborg.
  • Datoer: undgå sammenfald med folkemøde, præstens havefest mm.