4. Naturbyen: evaluering af forårsfest og næste skridt (2019-0039490)

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget bevilgede den 21. februar 2019 et beløb på 42.000 kr. til forårsfest (festival).

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Miljøudvalgets evaluering af Naturbyens Forårsfest

Problemstilling

Lokaludvalget har som led i arbejdet med at fremme samarbejdet omkring Naturbyen taget initiativ til at afholde en minifestival på arealerne ved EnergiCenter Voldparken. Formålet var at inddrage foreninger, organisationer og institutioner i at udvikle aktiviteter, og der formår at tiltrække et publikum og levendegøre vigtige sider af visionen om Naturbyen.

Sekretariatet har sammenfattet en evaluering baseret på tilbagemeldinger og løbende observationer. Evalueringen er blevet kvalificeret i Miljøudvalget.

Jens Christian Elle fra sekretariatet deltager på mødet præsenterer evalueringen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter evalueringen og bidrager eventuelt med supplerende bemærkninger.

Videre proces

På baggrund af evalueringen arbejder Miljøudvalget videre med en eventuel ny Forårsfest til næste år.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.