13. Ansøgning om støtte til "Aktiviteter til Børnedag 2019" (2019-0135161)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 20.000 kr. til projektet "Aktiviteter til Børnedag 2019"

Problemstilling

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken søger støtte til at afholde en Børnedag for børn og deres familier, hvor de kan komme og prøve en række af forskellige fritidsaktiviteter. Arrangementet finder sted på EnergiCenter Voldparken den 31. august.

Målet med arrangementet er at udbrede kendskabet til de fritidsaktiviteter, der foregår på EnergiCenter Voldparken. Fonden DSI, Idrætsforeningen Stadion, International Nepalese Artist Society og DUI – Leg og Virke deltager. Ansøger regner desuden med, at Brønshøj Boldklub, Tingbjerg Badminton Klub, Brønshøj-Husum Spejdergruppe, Copenhagen Green Badminton Club og gerne flere foreninger vil deltage. Desuden inviteres Husum for Alle og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus til at deltage med kreative aktiviteter. Frivilligcenteret finansierer en medarbejder, der skal hjælpe og guide de frivillige i foreningerne med at skræddersy spændende lege og aktiviteter, der henvender sig til målgruppen. 

Ud over foreningernes aktiviteter vil der være uddeling af balloner, cirkusforestilling med Cirkus Panik med tilhørende workshop samt en medarbejder fra projektet "Legeskibet", der vil stå for fællesaktiviteter, som vil aktivere hele familien.

Børnedagen er gratis og åben for alle. Målgruppen er primært børn og børnefamilier, der bor i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. De børnehold, som foreningerne tilbyder, henvender sig primært til børn i alderen 4-12 år. Ansøger forventer, at der vil deltage omkring 150 børn med deres familie - samlet set omkring 300 deltagere.

Der gøres reklame for Børnedagen via plakater i nærområdet, annonce i Brønshøj-Husum Avis, via hjemmeside og Facebook, samt ved at dele flyers ud i de omkringliggende boligblokke, biblioteker og til samarbejdspartnere fx Husum for Alle. Derudover opfordres de deltagende foreninger til at informere deres netværk om Børnedagen.

Ansøgt beløb: 23.900 kr.

Forventede udgifter:  81.300,99 kr.

Egenfinansiering: 57.400,99 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til projektmedarbejder, cirkusforestilling, PR, balloner og andre materialer samt honorar til Legeskibet. Ansøgers egenfinansiering består i honorering af projektmedarbejderen.   

Ansøgningen har været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller at der skal gives støtte som ansøgt. Forretningsudvalget indstiller, at der gives delvis støtte med den begrundelse, der er nævnt under "Løsning A".

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten:

A: Projektet bevilges delvis støtte på 20.000 kr. Den delvise støtte er begrundet i en økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende puljemidler.

eller

B: Projektet bevilges støtte på 23.900 kr.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Der bevilges delvis støtte på 20.000 kr. Begrundelsen for ikke at give den fulde ansøgte støtte er en økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende puljemidler.