15. "Tvelyd – sang og musik i unik akustik" (2019-0138292)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Tvelyd – sang og musik i unik akustik"

Problemstilling

En borger bosiddende i Hillerød søger støtte til at afholde fire koncerter i Brønshøj Vandtårn den 23. og 24. august samt 6. og 7. september 2019.

Til Tvelyd-koncerterne samles sangere og musikere og skaber værker, der er specielt tilpasset vandtårnets akustik. Desuden arbejdes der med lysinstallation og projektioner. Ansøger forventer at i alt 12 forskellige kunstnere medvirker ved koncerterne.

Koncerterne afholdes i samarbejde med URUM (det kuraterede udstillingsrum i Brønshøj Vandtårn) og Foreningen Stemmens Dag.

Koncerterne er åbne for alle. Der tages entré på mellem 50 og 100 kr. Ansøger forventer 40 tilskuere per koncert.

Der gøres reklame for koncerterne via de medvirkende musikeres netværk, sociale medier, og pressemeddelelser til lokale og landsdækkende medier. Der rettes personlig henvendelse til lokale medier og til et udvalg af musikjournalister og -redaktører. Flyers og plakater sættes op og uddeles i lokalområdet såvel som i Storkøbenhavn. Desuden oprettes en hjemmeside for projektet, www.tvelyd.dk

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Forventede udgifter: 51.590 kr.

Forventede indtægter: 24.600 kr.

Egenfinansiering: 1.990 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, teknikerhonorar, leje af teknik, transport, PR, forplejning m.m. Indtægter stammer fra billetindtægter og forventet støtte fra andre fonde. ud over egenfinansieringen bidrager ansøger selv med frivilligt arbejde til koordinering af projektet.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der har bedt om en uddybende redegørelse fra ansøger i forhold til samarbejdet med den lokale samarbejdspartner URUM. Ansøger har sendt følgende svar:

"Samarbejdet består indtil videre i, at URUM gør det muligt for os at benytte vandtårnet.
... men når det er sagt, så er det også en slags samarbejde blandt andet at bruge indtil videre halve timer i flere telefonsamtaler om, hvordan projektet skal skæres. Det videre samarbejde er ikke endelig defineret, men vi vil naturligvis også skulle trække på URUM, når det gælder den praktiske afvikling. Jeg formoder også, at blandt andet Urums hjemmeside vil informere om arrangementet.
Derudover har vi en fælles interesse i at formidle om akustik, som er en væsentlig del af projektet. På www.tvelyd.dk (se blandt andet undersiden 'akustik') henvises flere steder til Urums akustiske analyser, og den fælles interesse kan udvikle sig til mere. Det vil tiden vises, men vi taler godt sammen."

Kulturudvalgets indstiller, at projektet ydes delvis støtte på 12.500 kr., hvis projektets lokale forankring vurderes at være tilstrækkelig. Efter af have modtaget ansøgers ovenstående redegørelse har forretningsudvalget behandlet ansøgningen og indstiller til afslag med den begrundelse, der er nævnt under "Løsning A".

Løsning

Der er en delt indstilling. Lokaludvalget beslutter enten:

A: Der gives afslag på støtte. Begrundelsen for afslaget er, at lokaludvalget savner lokal forankring fx i form af et tættere samarbejde med lokale aktører.

eller

B: Projektet bevilges delvis støtte på 12.500 kr.

Sekretariatet bemærker, at lokaludvalget bør formulere en passende begrundelse for den delvise støtte, hvis Løsning B vælges.

Beslutning

Der gives afslag på støtte. Begrundelsen er at projektet mangler lokal forankring.