19. Meddelelser

Sagsfremstilling

Undersøgelser i Brønshøj-Husum Borgerpanel: I juni måned foretages der en evaluering af 2700kulturdag i borgerpanelet. Byudviklingsudvalget planlægger i tråd med arbejdsplanen at lave en undersøgelse om handelslivet i bydelen i august. I september laves der en undersøgelse i forbindelse med høringen af Kommuneplan19, og senere i efteråret vil Social- og Sundhedsudvalget sende en undersøgelse ud ift sundheden i bydelen.

Netværksmøde for musikaktører i Brønshøj-Husum: Den 13. maj afholdt Kulturudvalget et netværksmøde for aktører, der beskæftiger sig med musiktilbud til børn og unge i bydelen. Mødet havde bl.a. til formål at samle viden, som lokaludvalget kan bruge når der skal afgives høringssvar om Københavns Kommunes kommende Musikplan, der forventes i høring i august. Referatet fra mødet kan ses i bilag.  

Tingbjerg Byggården byggehegn: Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus planlægger en udsmykning af byggehegnet, der skærmer for arbejdet ved Byggården. Dekorationen vil blive udført sammen med unge fra Tingbjerg, Tingbjerg Forum og Innovator. Der vil være en åbningsevent den 25. juni kl 16-18, hvor alle er velkomne.

Meddelelser fra sekretariatet

2700Bydelsportal er under nedlukning. Som følge af den nye persondataforordning er systemet ikke længere sikkerhedsgodkendt af Københavns Kommune og vil kræve en ny databehandleraftale. Da kontaktoplysningerne samtidig ikke er opdaterede, har sekretariatet i samråd med formanden besluttet at lukke bydelsportalen. Bydelsportalen blev etableret af lokaludvalget i 2009 og er senest opdateret i 2015.

Personale: Barselsvikar for Marie Holm-Andersen er Katrine Dilling Holst. Katrine starter den 17. juni. Katrine udlånes fra sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg.

Nyt om medlemmer

Iben Katrine Hornshøj Sørensen er ny 2. suppleant på området Social, integration, ældre og trossamfund 1. Iben repræsenterer Husum Kirke.

Mette Basbøl har orlov til september.

Sabah Qarasnane har orlov til august.

Sekretariatet og formanden har været i kontakt med medlemmer, som ofte glemmer at melde afbud eller er udeblevet i længere tid. Det er ønskværdigt at medlemmer prioriterer at deltage i lokaludvalgsmøderne og at man som minimum melder afbud, hvis man er forhindret. Kun hvis vi har et afbud, kan vi indkalde en suppleant. Og det er ærgerligt, hvis lokaludvalget møder op og ikke er beslutningsdygtigt, dvs. mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede.

 

Beslutning

Pernille Høholt nævne at unge fra Tingbjerg samler penge ind til en tur til Tyrkiet lørdag den 22. juni kl. 12.

Hans S. Christensen foreslog at lokaludvalget følger op på debatten om musik til skolebørn med et budgetønske om 2-3 mio til at prioritere musikundervisning i Brønshøj-Husum. Kirsten Møller vil lave et udkast til en politisk henvendelse.