8. Bydelsguide 2020: Bevilling og etablering af redaktionsgruppe (2019-0148992)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

 1. at Lokaludvalget afser 102.150 kr. til Bydelsguide 2020
 2. at Lokaludvalget nedsætter en redaktionsgruppe
 3. at Lokaludvalget kommer med ønsker og ideer til Bydelsguiden

Problemstilling

Det foreslås igen i år at lave en Bydelsguide. Konceptet har de senere år været:

En guide til Brønshøj-Husum med en kvalitativ og langtidsholdbar karakter. Formålet med bydelsguiden er at orientere om aktuelle og praktiske forhold i bydelen samt at fortælle om Lokaludvalget og styrke sammenhold og identitet i bydelen. På 40 sider i et smalt højformat fortælles om Brønshøj-Husum, bagerst findes et antal faktasider med praktisk information, som især kan være nyttigt for tilflyttere, samt et bydelskort, som kan foldes ud. Bydelsguiden bliver husstandsomdelt.

Sekretariatet fik i 2017 med hjælp fra Epinion lavet en telefonundersøgelse. 500 borgere blev ringet op og spurgt om deres kendskab til og tilfredshed med Bydelsguiden.

Løsning

Lokaludvalget bevilger de 102.150 kr. og sætter dermed arbejdet i gang. Der nedsættes en redaktionsgruppe, som beslutter indhold og løbende prioriterer i historier og billeder. Interesserede kan melde sig på lokaludvalgsmødet. Redaktionsgruppen kan købe sig hjælp til layout og billeder indenfor budgetrammen.

Guiden trykkes i 23.000 eksemplarer, hvilket svarer til udsendelse til alle bydelens husstande samt et mindre oplag til uddeling i løbet af året på festivaler og events.

Økonomi

Der er i pulje C budgetteret med 78.150 kr. til produktion og 24.000 kr. til omdeling til alle husstande. Budgettet for produktion er noget lavere end tidligere år. Det foreslås derfor at redaktionsgruppen og sekretariatet finder ud af om besparelsen skal findes ved at trykke færre sider, lade sekretariatet skrive teksterne eller andet.

Pengene tages fra Pulje C - Intern Pulje.

Videre proces

Sekretariatet indkalder redaktionsgruppen til møde. Arbejde og sparring sker på møder eller over e-mailen, som det aftales. Sekretariatet hyrer eksterne konsulenter, sætter dem i gang med arbejdet og koordinerer produktionen.

Tekster researches og skrives i august - november. I november/december layoutes guiden og indleveres til tryk i starten af december. Omdeling sker mellem jul og nytår.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der bevilges 102.150 kr. til Bydelsguide.

Redaktionsgruppen består af: Hans S. Christensen, Christoffer Rosenkrands, Ernst Sørensen og Lis Søkvist.

Der var følgende ideer til indhold i bydelsguiden:

 • Musik til børn og unge
 • Tryghed
 • Madspild og miljø (foodsharing fra naturfestival)
 • Natur og miljø
 • Trafik, letbane og metro
 • Kirkerne - kunst og koncerter
 • En udvidelse af faktasiderne (foreninger, kultur, natur mv)
 • Reklame for 'Giv et praj'