16. Bydelsdebat ifm høring af Kommuneplan 2019 (2019-0154959)

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget vedtog den 16. maj 2019 et høringssvar til den interne høring af kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

  1. at lokaludvalget beslutter at deltage i bydelsdebat ifm høring om Kommuneplan 2019
  2. at lokaludvalget beslutter hvordan og hvor meget udvalget gerne vil deltage i arrangementet

Problemstilling

Den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2019 vil være 26. august til den 21. oktober 2019.

Som led i den offentlige høring afholder Økonomiforvaltningen to bydelsdebatter, der er tænkt som den primære fysiske aktivitet til at få engageret københavnerne omkring forslaget til en ny kommuneplan. Forvaltningen har udvalgt to områder/cases for bydelsdebatterne, hhv. Godsbanearealet (Vesterbro) og Tingbjerg/Bystævneparken. 

Debatten i Brønshøj-Husum kommer til at være midt i september.

Bydelsdebatterne har bl.a. til formål:

  • at kommunikere væsentligste ændringer i KP19 ud til offentligheden
  • at engagere offentligheden i en debat og dialog om indholdet i forslag til KP19, i et lokalt perspektiv
  • at give en tilbagemelding til københavnerne på, hvordan deres budskaberne fra dialogprocessen #københavnersnak er afspejlet i forslag til KP19

Løsning

Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling spørger nu, om Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil være med til at lave bydelsdebatten i september (brev i bilag).

Forvaltningen håber, at lokaludvalget vil deltage og være med til at få skabt en god og meningsfuld dialog.

Lokaludvalget skal give en tilbagemelding til forvaltningen om, hvorvidt udvalget gerne vil deltage og gerne nogle bud på, hvilken rolle udvalget gerne vil have:

  • Sprede budskabet om debatmødet via lokaludvalgets kommunikationskanaler
  • Have en aktiv rolle under debatmødet (evt sidde med ved hvert bord, byde velkommen eller andet)
  • Deltage i planlægningen af mødet sammen med repræsentanter for forvaltningen og lokaludvalgssekretariatet
  • Andet?

Økonomi

Det forventes, at Center for Byudvikling betaler udgifter til bydelsdebatten.

Videre proces

Byudviklingsudvalget planlægger desuden at tage borgerpanelet i anvendelse og lave en undersøgelse om relevante temaer i kommuneplanen i september.

 

Beslutning

Der sendes et svar til Økonomiforvaltningen om, at lokaludvalget meget gerne vil være med til debatmødet. Der gøres dog i svaret også opmærksom på, at lokaludvalget har nogle bekymringer ift brug af konsulenter og arrangementets forankring og samspil med lokale processer. Lokaludvalget vil også gerne vide hvad den primære målgruppe / centrale tema eller vinkling på Bystævneparken/Tingbjerg er (lokalt eller bydækkende). Formanden og udvalgssekretæren bemyndiges til at skrive svaret.