6. Bevilling til månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis (2019-0030069)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 66.825 kr. til klumme i Brønshøj-Husum Avis i 2019

Problemstilling

Lokaludvalget har i mange år haft en fast klumme i Brønshøj-Husum Avis. Klummen trykkes hver måned, normalt i avisen som udkommer ugen efter lokaludvalgsmødet, og på en fast placering på side 7. I klummen orienteres om Lokaludvalgets arbejde, ligesom arrangementer, borgerinddragelse, puljefrister og de ordinære møder annonceres. Klummen er 1/2 avisside og skrives og layoutes af sekretariatet med input fra fagvalg og arbejdsgrupper.

Løsning

Der er budgetteret med et beløb på 66.000 kr. i budget for puljen 2019. Dog er prisen for en 1/2 avisside steget fra 6.000 kr. til 6.075 kr., hvorfor det samlede beløb til 11 annoncer bliver 66.825 kr.

Dertil er der ved en administrativ fejl ikke - udover budgettet - blevet fremlagt en indstilling om bevilling for lokaludvalget.

Det indstilles derfor nu, at lokaludvalget bevilger 66.825 kr. til de fem klummer, som allerede er trykt, samt de seks for resten af året.

Økonomi

Pengene tages fra pulje C, interne projekter.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.