2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremmøde:

Mette Basbøl har orlov. 1. suppleant Siv Sjølie havde meldt afbud og 2. suppleant Iben Hornshøj Sørensen deltog i stedet.

Trille Utzon-Frank havde meldt afbud, og Elsebeth Thorlak deltog i stedet.

Michael Hoff havde meldt afbud, og Torben Engel deltog i stedet.

Mikkel Houmann havde meldt afbud, og Peter Steffensen deltog i stedet

Tahira Asraf havde meldt afbud, og Anni Christensen deltog i stedet

Jarl Feyling havde meldt afbud, 1. suppleant Erik Fisker havde også meldt afbud, og Lars Nørgaard deltog i stedet.

Sabah Qarasnane havde meldt afbud, og der er ingen suppleanter

Søren Cloos havde meldt afbud, og der er ingen suppleanter

Julie Svenson havde meldt afbud. Jeppe Schmidt-Hansen var indkaldt, men mødte ikke frem

 

Udeblev uden afbud: Tina Sørensen, Ole Vilstrup, Sheikh Mohammed og Cecilie Ryhl Olsson.