11. Ansøgning om støtte til "Krea festival" (2019-0135120)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 4.300 kr. til projektet "Krea festival"

Problemstilling

Husum Bibliotek søger støtte til at afholde et arrangement i Husum Bypark lørdag den 24. august 2019 med fokus på håndarbejdsværksteder og andre kreative værksteder i bydelen.

Dagen arrangeres i samarbejde med et professionelt firma der bl.a. afholder strikkearrangementer, som betales for at bidrage med stande med undervisning i strikning samt en time med bevægelse og håndstrikning til musik. Desuden deltager en række lokale værksteder: Husum for Alles designværksted og syværksted, Skaberværelset fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, og et kreativt værksted fra EnergiCenter Voldparken. Husum Bibliotek deltager med faglitteratur om de emner, der er repræsenteret. Husum Byparks Venner hjælper med de praktiske ting omkring afholdelsen.

Arrangementet er gratis og åbent for alle. Målgruppen er voksne og lidt større børn. Ansøger forventer 30-60 deltagere.

Der gøres reklame for arrangementet via pressemeddelelse til Brønshøj Husum Avis og 2700Netavisen, via Facebook, plakater på bibliotek og hos samarbejdspartnere, samt på bibliotek.kk.dk.

Ansøgt beløb: 8.600 kr.

Forventede udgifter: 8.600 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til den professionelle workshopholder, materialeudgifter til de deltagende værksteder samt forplejning. Ansøger bidrager med medarbejdertimer. Samarbejdspartnerne bidrager med frivilligtimer, medarbejdertimer og udstyr.

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der bad om en status på hvilke lokale værksteder/aktører der har givet tilsagn om deltagelse og hvad værkstedernes rolle på dagen er. Ansøger har givet følgende svar:

  • Skaberværelset fra Tingbjerg Bibliotek har bekræftet (1 bod: workshop), søger støtte til materialer.
  • Designværkstedet fra Husum for Alle har bekræftet (2 boder: workshop), søger støtte til materialer.
  • Husum Byparks Venner har bekræftet (1 bod om foreningens arbejde og udskænkning af kaffe og praktisk hjælp med opsætning og oprydning)
  • Husum Bibliotek: Bogudstilling om håndarbejde og saftevand og chips: 1 bod, søger støtte til saft og chips og strikkeevent.
  • EnergiCenter Voldparken har meddelt, at de ønsker at bidrage, men de har endnu ikke har en konkret aktivitet bekræftet.

Kulturudvalget indstiller til, at der gives støtte på 4.300 kr., såfremt ansøgers svar om de lokale værksteder er tilfredsstillende. Forretningsudvalget har behandlet ansøgningen efter at ansøger har sendt ovenstående svar og støtter Kulturudvalgets indstilling med den begrundelse, der er nævnt under "Løsning".

Løsning

Projektet bevilges delvis støtte på 4.300 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget ønsker en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der bevilges delvis støtte på 4.300 kr til Krea-festiva (ved en fejl var skrevet et forkert projektnavn under 'indstilling', hvilket nu er rettet).