7. Bevilling til Nycirkus i Brønshøj Vandtårn med rundvisning og debat (2019-0147166)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender projektbeskrivelsen for "Brønshøj Vandtårn: Nycirkus med rundvisning og debat"  

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger 12.100 kr. til projektet

Problemstilling

Kulturudvalget foreslår, at lokaludvalget afholder to arrangementer i Brønshøj Vandtårn i uge 35 i august 2019, hvor nycirkusartister optræder i Brønshøj Vandtårn. Formålet er bl.a. at profilere vandtårnet som et væsentligt vartegn for bydelen samt at debattere med borgere om vandtårnets fremtid.

I uge 35 vil seks artister med forskellige baggrunde og evner udforske vandtårnet og lave en forestilling specielt til vandtårnet, som vises for publikum den 30. august. Den 31. august vises en anden forestilling med to artister. Begge forestillinger er offentlige og kræver billet. Efter forestillingerne vil der være rundvisning og debat i vandtårnet. Kulturudvalget forventer 100-130 deltagere per forestilling.

Som en del af projektet vil elever fra uddannelsesinstitutionen AFUK blive inviteret til en workshop i vandtårnet med de optrædende artister søndag den 1. september.

Arrangementerne afholdes i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, Foreningen Brønshøj Vandtårn og uddannelsesinstitutionen AFUK.

Arrangementerne annonceres i Brønshøj Husum Avis, på lokaludvalgets og Pilegårdens hjemmesider og Facebooksider samt i nyhedsbreve. Desuden på Foreningen Brønshøj Vandtårns Hjemmeside.

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender projektbeskrivelsen og bevilger 12.100 kr. til projektet.

Økonomi

Udgifter

Honorar til medvirkende: 35.000 kr.
Annoncering: 5000 kr.
Materialer: 2.100 kr.
I alt: 42.100 kr.

Indtægter

Billetindtægt: 20.000 kr.
Finansiering fra lokaludvalget: 12.100 kr.
Finansiering fra Pilegården: 10.000 kr.
I alt: 42.100 kr.  

Økonomi og økonomistyring varetages af Pilegården. Lokaludvalget bidrager med 12.100 kr. til projektet, som overføres til Pilegården efter projektafslutning.

Videre proces

Kulturudvalget afholder arrangementet i samarbejde med Kulturhuset Pilegården. Lokaludvalgets sekretariat bistår med PR via lokaludvalgets kommunikationskanaler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, og der bevilges 12.100 kr. til Nycirkus i Brønshøj Vandtårn.