18. Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Brønshøj-Husum Walk 2019 24. maj: Ca 60 personer deltog i gåturen, som forløb planmæssigt. Elever fra AFUK (Akademiet for Utæmmet Kreativitet) stod for opvarmning og en post. Efter gåturen blev der sluttet af med sandwich, quiz og præmier i Pilegården.

Beslutning

  Der var ikke yderligere orientering end det med dagsordenen udsendte.