Mødedato
20-06-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Tilhørernes punkt
2 Godkendelse af dagsorden
3 Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
4 Naturbyen: evaluering af forårsfest og næste skridt (2019-0039490)
5 Bevilling til Naturbyens Aktivitetskalender efterår 2019 (2019-0039490)
6 Bevilling til månedlig klumme i Brønshøj-Husum Avis (2019-0030069)
7 Bevilling til Nycirkus i Brønshøj Vandtårn med rundvisning og debat (2019-0147166)
8 Bydelsguide 2020: Bevilling og etablering af redaktionsgruppe (2019-0148992)
9 Ansøgning om støtte til "Brønshøj-Husum Aktiv-Center afholder 5 arrangementer" (2019-0135102)
10 Ansøgning om støtte til "Ældredagen 2019" (2019-0135119)
11 Ansøgning om støtte til "Krea festival" (2019-0135120)
12 Ansøgning om støtte til "”Pandekager på en torsdag?” Alt. ”Fest på en mandag?”" (2019-0135150)
13 Ansøgning om støtte til "Aktiviteter til Børnedag 2019" (2019-0135161)
14 Ansøgning om støtte til "Tingbjerg Challenge 2019" (2019-0138289)
15 "Tvelyd – sang og musik i unik akustik" (2019-0138292)
16 Bydelsdebat ifm høring af Kommuneplan 2019 (2019-0154959)
17 Godkendelse af proces for evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)
18 Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter
19 Meddelelser
20 Eventuelt