18. Projektbeskrivelse og bevilling - Naturbyens Forårsfest 2020

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum lokaludvalg, at

1. lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen

2. lokaludvalget bevilger 50.000 kr. til Naturbyens forårsfest

Problemstilling

Formålet med forårsfesten er at skabe et brag af et arrangement, der sætter spot på projektet med Naturbyen - både de eksisterende aktiviteter og visionen om et naturcenter. Det skal være en fejring af frivillighed, opfindsomhed og samskabelse i relation til arbejdet med at skabe en rigere bynatur.

Formålet er endvidere, at parterne bag arrangementet får en god oplevelse af at arbejde sammen med hinanden og kredsen af involverede foreninger, institutioner og ildsjæle.

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalgets sekretariat og medarbejdere. Arbejdsgruppen foretager en identifikation af mulige grupper, foreninger, institutioner, småvirksomheder og ildsjæle, der kan tænkes at bidrage til festlighederne, afsøger eventuelle supplerende lokale finansieringskilder, og vedtager en kommunikationsplan, en situationsplan samt kvalificerer budgettet for arrangementet.  

Løsning

Lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen og bevilger 50.000 kr. til Naturbyens forårsfest

Økonomi

Forplejning

2000

Facilitetsleje / kørsel

3000

Honorarer - aktiviteter/musik

40000

Annoncering

5000

i alt

50.000


 
   
   
   
   
   

Pengene tages fra Pulje B: Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

Projektet indgår i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs arbejdsplan og budget for 2020, endeligt vedtaget på lokaludvalgsmøde d. 23. januar 2020.

Videre proces

Arbejdsgruppen står for den videre planlægning i samarbejde med sekretariatet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.