14. Inddragelse ifm. høring vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune (2019-0237034)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget godkender forslag til proces for inddragelse i forbindelse med høring vedr. kortlægning af musik i Københavns Kommune.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skulle på deres møde den 4. september 2019 have drøftet udkast til Kortlægning af Musik i Københavns Kommune og derefter sendt udkastet i høring. Sagen blev dog udsat af tidsmæssige grunde, og det giver lokaludvalget tid til at lave aktør- og borgerinddragelse som et led i udarbejdelse af lokaludvalgets høringssvar.

Se mødematerialet til KFU her: https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/04092019/edoc-agenda/6b897f8d-ff1b-45cf-91fd-061753b3ffd2/75a45cdf-a2d3-4d6c-9984-d347e7aaf387.

Løsning

I forbindelse med at udarbejde lokaludvalgets høringssvar foreslår formanden derfor, at lokaludvalget inddrager relevante aktører og borgere i to spor:

1) Udkastet til kortlægningen sendes til musikaktører i bydelen, som giver deres input til udkastet,

2) og en undersøgelse sendes ud i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs borgerpanel med spørgsmål om brugen af musiktilbud i bydelen i løbet.

Formanden foreslår, at Kulturudvalget (KU) med bistand fra sekretariatet står for aktør- og borgerinddragelsen og på baggrund af dette skriver et udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet laver udkast til spørgsmål til borgerpanelundersøgelsen, som sendes til kommentering hos KU, inden undersøgelsen sendes ud i løbet af oktober.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt