4. Evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget evaluerer og drøfter erfaringerne fra 2700Kulturdag 2019,

2. og at lokaludvalget tager regnskabet til efterretning.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg indgik en samarbejdsaftale med Kultur N om gennemførsel af 2700Kulturdag 2019. Overordnet set stod Kultur N for projektledelsen; kontakt med bydelens foreninger, institutioner og andre aktører; booking af musik og kulturtilbud samt opsætning af materiel (scene, lyd, telte etc.). Lokaludvalget understøttede 2700Kulturdag økonomisk, har bidraget med lokalkendskab og indgået i følgegruppen.

2700Kulturdag 2019 blev afholdt på og omkring Brønshøj Torv lørdag den 15. juni kl. 11-20. Kulturdagen var delt i forskellige områder: Børneområde, debatteltet, den store scene, en lille lokale scene (Spotlightscenen), loppemarked på Brønshøj Torv samt foreninger, lokale butikker og madboder på Brønshøjvej, som var afspærret.

Som evaluering på kulturdagen er der sendt en kort digital deltagerevaluering ud i Brønshøj-Husum Borgerpanel samt en digital aktørevaluering til foreninger etc.

Løsning

På lokaludvalgsmødet deltager enten Mette Bøgelund Lerstrup Larsen eller Rasmus Elleby Engell-Kofoed fra Kultur N, som vil præsentere erfaringer fra 2700Kulturdag 2019 og komme med forslag til eventuel afholdelse af 2700Kulturdag 2020. Se Kultur N's evaluering i bilag.

På lokaludvalgsmødet deltager enten Mette Bøgelund Lerstrup Larsen eller Rasmus Elleby Engell-Kofoed fra Kultur N, som vil præsentere erfaringer fra 2700Kulturdag 2019 og komme med forslag til eventuel afholdelse af 2700Kulturdag 2020. Se Kultur N's evaluering i bilag.

 

 

Økonomi

Regnskab for2700Kulturdag 2019
Udgifter
- Faciliteter (telte, scener, udstyr, toiletvogne, udsmykning etc.) 108.530
- Afvikling (hjælp til oprydning, KODA, skraldespande, cirkustelt etc.) 14.321
- Kulturprogram (musik, teater, kor, kulturdebat, litteraturdebat etc.) 101.420
- Projektleder, løn til Kultur N-medarbejder 90.440
- Markedsføring 13.244
Indtægter
- Feriecamp-midlerne (midlerne er søgt af Pilegården) -30.000
I alt 297.955

Beslutning

Rasmus Jensen deltog fra kl. 19 i sidste del af behandlingen af dette punkt.

Rasmus Elleby Engell-Kofoed fra Kultur N redegjorde mundtligt for Kultur N's oplevelse af Kulturdagen 

2. at punkt blev taget til efterretning