7. Ansøgning om støtte til "Æbledag Brønshøj Torv" (2019-0221514)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 17.400 kr. til projektet "Æbledag Brønshøj Torv".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Mostelaug søger støtte til at afholde Æbledag den 5. oktober 2019 på Brønshøj Torv med aktiviteter om æbler og æblemost, bl.a. most af egne æbler, workshops om æbler og sorter samt bålmad og smagsprøver.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er for alle med interesse for æbler, og deltagelse er gratis. Ansøger forventer 400 deltagere. Der samarbejdes med en lokal spejdergruppe, en lokal madleverandør og Brønshøj-Husum Havenetværk. Der annonceres for arrangementet i Brønshøj-Husum Avis samt et banner på Brønshøj Torv.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 17.400 kr.
Forventede udgifter: 17.400 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til workshopholdere, materialer, smagsprøver og PR. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft til at afvikle dagen (ca. 30 timer).

Brønshøj Mostelaug har de sidste to år afholdt Æbledag på Brønshøj Torv, og lokaludvalget har støttet arrangementet senest i 2018 med 23.100 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 17.400 kr. som ansøgt.

Forretningsudvalget støtter denne indstilling om, at projektet bevilges støtte på 17.400 kr.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning