2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremmøde

Mette Basbøll har orlov, (Iben Katrine Hornshøj Sørensen deltog)

Jarl Feyling havde meldt afbud, (Lars Nørgaard Andersen deltog)

Cæcilie Ryhl Olsson havde meldt afbud. Hverken Sune Vuorela eller Noah Torp-Smith havde mulighed for at deltage.

Julie Svensson havde meldt afbud, Jeppe S. Hansen var forhindret i at deltage

Michael Hoff havde meldt afbud, Torben Engel-Nielsen var forhindret i at deltage.

Udeblevet uden afbud: Tina Sørensen, Ole Vilstrup, Sheikh Mohammed, Sabah Qarasnane, Mikkel Houman