19. Eventuelt

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Problemstilling

Løsning

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Rasmus Jensen gjorde opmærksom på at medlem af BR Laura Rosenvinge (A) holder borgermøde om kommuneplan 19 mandag d. 23. september på Energicenter Voldparken