8. Ansøgning om støtte til "Erindringssalon, Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?" (2019-0210030)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger de resterende midler i Bydelspuljen, 19.000 kr., til projektet "Erindringssalon, Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen, Erindringsfabrikken, søger støtte til at afholde 6 erindringssaloner for ældre på 6 pleje- og aktivitetscentre i bydelen med erindringer fra krigs- og efterkrigstiden. Salonerne afholdes på Aktivitetscenter Brønshøj, Lærkebo/Poppelbo Plejecenter, Demenscenter Pilehuset, Plejecenter Egebo, Plejecenter Hasselbo og Husumvængecentret i perioden 20. september-30. november 2019. Til salonerne bruges fortælling, sang, musik, genstande og lydklip til at tegne et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, og deltagernes egne erindringer inddrages. Derudover laves en vejledning med redskaber til plejepersonalet til at afholde erindringsværksteder med ældre.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er ældre mennesker, personale, pårørende og andre med interesse for de historiske perioder. Der kan være 60 deltagere pr. salon, så op mod 360 deltagere i alt. Arrangementerne er gratis at deltage i og åbne for alle - også for folk, der ikke er tilknyttet til pleje- og aktivitetscentrene.
De 6 pleje- og aktivitetscentre er samarbejdspartnere og står for at annoncere til centrenes beboere, brugere og pårørende. Derudover annonceres der for erindringssalonerne på KulturNaut, og der søges omtale i Brønshøj-Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 48.700 kr.
Forventede indtægter: 9.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 9.700 kr.

Støtten søges til honorarer til to facilitatorer for afholdelse af 6 saloner. Derudover er der udgifter til forplejning og ekstra plejemedarbejdertimer, som pleje- og aktivitetscentrene dækker. Ansøgers egenfinansiering består i 22 arbejdstimer (til koordinering og planlægning, PR samt udarbejdelse af vejledning) samt rekvisitter.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til støtte på 30.000 kr. som ansøgt eller på de resterende midler i Bydelspuljen 2019. Den delvise støtte er begrundet i en økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende puljemidler.

Forretningsudvalget støtter denne indstilling om, at de resterende midler i Bydelspuljen, altså 19.000 kr., bevilges som delvis støtte til projektet begrundet i en økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende puljemidler.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, med den tilføjelse, at hvis ansøger vender tilbage, kan der bevilges, at man gennemfører færre arrangementer end de 6 der er beskrevet - ned til 4 af de beskrevne arrangementer efter eget valg.