10. Ansøgning om støtte til ”Vi vil skabe de bedste rammer for gensidig integration i børnehaverne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg" (2019-0224130)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "Vi vil skabe de bedste rammer for gensidig integration i børnehaverne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den boligsociale helhedsplan, Tingbjerg Forum, søger støtte til et projekt, der skal give pædagoger i bydelens børnehaver pædagogiske værktøjer til at tale med børnene om kulturforskelle og -ligheder. Projektet tager udgangspunkt i børnebogen "Nour og Noras første dag i børnehave" og  indeholder både foredrag og workshops for pædagoger samt indkøb af bogen (2 stk.) til 30 børnehaver. Projektet løber i perioden september til december 2019, og afholdes på Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus samt i børnehaver i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er 30 børnehaver i bydelen, og ansøger forventer, at 60 pædagoger og 1814 børnehavebørn er en del af projektet. Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus lægger lokaler til foredrag og workshop. Klyngeledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen formidler kontakten til institutionerne i bydelen. Camilla Kaj Paulsen, der er forfatter til børnebogen, holder foredrag og workshops om konkrete arbejdsmetoder til pædagogerne. Ansøger annoncerer foredrag og workshops via egne kommunikationskanaler og Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus' -kanaler, og der søges omtale i Brønshøj-Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 20.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 5.000 kr.

Projektet rummer udgifter til indkøb af 2x30 bøger til børnehaverne samt honorar til forfatteren for foredrag og workshops. Ansøgers egenfinansiering dækker lokaleleje, forplejning og løntimer.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har spurgt ansøger til de korrekte beløb i ansøgningen, og ansøger bekræfter, at de søger om 15.000 kr., og at de har en egenfinansiering på 5.000 kr., som dækker løn, forplejning mv.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til afslag med den begrundelse, at SOSU ikke vurderer, at der er overensstemmelse mellem projektets aktiviteter og det forventede resultat, da aktiviteterne er rettet mod det pædagogiske personale og ikke børnene som målgruppe, som beskrevet. Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) har også diskuteret ansøgningen og indstiller til, at der skal gives afslag på grund af en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag på støtte med den begrundelse, at projektet ikke rummer hovedaktiviteter for den beskrevne målgruppe (børnene i institutionerne), og at den egentlige målgruppe er relativ smal, da der er tale om efteruddannelse til det pædagogiske personale.

 

Beslutning

Indstillingen fra Forretningsudvalget blev godkendt