6. Bevilling til Jul i Vandtårnet 2019 (2019-0237019)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender projektbeskrivelsen og bevilger 68.000 kr. af 2019-puljemidler til eget projekt "Jul i Vandtårnet",

2. og at lokaludvalget godkender merfinansieringen på 8.000 kr., da der i lokaludvalgets "Arbejdsplan og budget for 2019" vedtaget 24. januar 2019 er afsat 60.000 kr. til projektet.

Problemstilling

Kulturudvalget (KU) foreslår, at lokaludvalget for femte i år i træk arrangerer "Jul i Vandtårnet". Arrangementet afholdes lørdag den 7. december 2019 i samarbejde med Kultur N/Pilegården og Foreningen Brønshøj Vandtårn. 

I forbindelse med udarbejdelse af "Arbejdsplan og budget for 2019" skulle der findes besparelser i lokaludvalgets egne projekter, og KU skar budgettet til Jul i Vandtårnet ned til 60.000 kr. på deres møde den 7. januar 2019. 

KU har på deres møde den 2. september 2019 drøftet projektet igen og mener, at denne besparelse vil medføre, at der i år ikke kan køres med en julepyntet brandbil med nissebørn og jazzorkester fra Tingbjerg samt Street Parade fra Brønshøj Torv. KU ønsker dog, at denne del af arrangementet stadig kan afholdes og foreslår dermed, at lokaludvalget bevilger de yderligere 8.000 kr.

Løsning

Jul i Vandtårnet er blevet en fast tradition i lokalområdet, som lokaludvalget har været med til at skabe. Formålet med arrangementet er bl.a. at sætte fokus på Brønshøj Vandtårn som lokalt kultursted; mobilisere flere foreninger og kulturelle aktører i lokalområdet til sammen at afholde større kulturelle arrangementer til glæde for borgerne og til gavn for netværksdannelsen blandt foreningerne samt synliggøre lokaludvalgets aktiviteter på tværs af bydelene.

Arrangementet består af: 

  • Nisseoptog med julepyntet brandbil og jazzorkester fra Tingbjerg til Brønshøj Torv, hvorfra der gås Street Parade med fakler til vandtårnet.
  • Lys på vandtårnet og Tingbjerg højhus.
  • To koncerter i vandtårnet med deltagelse af lokale kunstnere.
  • Udskænkning ved vandtårnet i forbindelse med lystænding.
  • Spejderaktiviteter på plænen ved vandtårnet.
  • Uddeling af lokaludvalgets materialer.
  • Lystænding med tale fra en borgmester.

Der forventes 2x130 deltagere til koncerterne, foruden de frivillige.

Kulturudvalget vil med hjælp fra sekretariatet arbejde på igen i år at få borgmester til at tale ved lystændningen.

Forventede samarbejdspartnere er lokale musikere og foreninger herunder, Brønshøj Kirkes Pigekors forældre, Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking, Tingbjerg Kulturhus og boligforeninger i Tingbjerg. Andre kan komme til.  

Vedr. lys på Vandtårnet

Kulturhuset Pilegården er igen i år ansvarlig for opsætning af lyskæder på vandtårnet. Pilegården har fået bevilget 2019-midler fra Bydelspuljen til dette.

Økonomi

Budget Jul i Vandtårnet 2019

Materialer: telte, varmeblæsere, brandbil og lys/udsmykning 19.000 kr.
Honorarer til medvirkende 34.000 kr.
Forplejning 2.500 kr.
PR og formidling 8.500 kr.
Uforudsete udgifter og strøm 4.000 kr.
I alt 68.000 kr.

Et detaljeret budget for aktiviteten fremgår af projektbeskrivelsen i bilag.

Efter aftale med medarrangørerne Kultur N og Foreningen Brønshøj Vandtårn varetages billettering og salg af billetter i et samarbejde mellem de to. Billetterne til koncerterne sælges til 100 kr. stykket og 50 kr. for børn. Billetindtægterne går til Kultur N/Foreningen Brønshøj Vandtårn, som vil bruge indtægterne til aktiviteter og faciliteter i Vandtårnet.

Videre proces

Det videre arbejde sker i samarbejde mellem Kulturudvalget, Kultur N/Pilegården, Foreningen Brønshøj Vandtårn og sekretariatet. Kulturudvalget er ansvarlige for planlægning og koordination af indhold og program. Sekretariatet tager sig af økonomistyring, indkøb og udbetalinger/kontrakter. Desuden indhenter sekretariatet de nødvendige tilladelser og varetager PR i samarbejde med Kultur N/Pilegården. Pilegården sikrer det praktiske omkring etablering af lyset i og på vandtårnet. Foreningen Brønshøj Vandtårn varetager billetsalg (i samarbejde med Kultur N/Pilegården) og afvikling af koncerterne.

Beslutning

1. at punkt blev godkendt uden afstemning

2. at punkt blev godkendt uden afstemning