16. Mosetræf 2019: Evaluering (2019-0066675)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender Miljøudvalgets evaluering af Mosetræf 2019 til efterretning

Problemstilling

Lokaludvalget har siden 2012 stået for at arrangere Mosetræffet sammen med Bispebjerg Lokaludvalg og en lang række foreninger, forvaltninger og organisationer.

Sekretariatet har sammenfattet en evaluering baseret på tilbagemeldinger og løbende observationer. Evalueringen er blevet kvalificeret i Miljøudvalget.

Løsning

Lokaludvalget tager evalueringen til efterretning

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget tog evalueringen til efterretning. Der skal tilføjes resultater af borgerdialogen omkring kortet til evalueringen.