3. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

3. at Lokaludvalget frigiver de midler, der i pulje B er øremærket til "Borgerinddragelsramme" (14.100 kr) og "Kortlægning af musiktilbud til børn og unge" (15.000)

2. at Lokaludvalget slår pulje A og B sammen.

Problemstilling

Der er 17.423 kr tilbage i Pulje A (Bydelspuljen). Der er 29.100 kr i Pulje B (egne projekter), som ikke vil blive brugt. Hvis de to puljer lægges sammen, vil der være 46.523 kr, som lokaludvalget kan disponere over.

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet 6 ansøgninger til Bydelspuljen:

Projektnavn Fagudvalg Ansøgt beløb Fagudvalg indstiller FU indstiller
En børnetjeneste KU/BUFI 7.900,00 0/0 0/0
Erindringssalon, Kan du huske, hvordan man danser jitterbug? SOSU 30.000,00 30.000 19.000
Æbledag på Brønshøj Torv KU 17.400,00 17.400 17.400
Vi vil skabe de bedste rammer for gensidig integration i børnehaverne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg SOSU/BUFI 15.000,00 0/0 0/0
Fortabt i Brønshøj Torv – Forsøg med en anden tilgang til byens udvikling KU/BUU 50.000,00 0/0 0/0
Udebasen. Digital formidling af lokalhistorie og Danmarkshistorie for skoler KU/BUFI 15.000,00 0/0 0/0
135.300 47.400 36.400

Jf oversigten over puljen herunder, er der 17.423 kr tilbage fra Pulje A.

 

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Fagudvalg

Beløb

Jul i Vandtårnet

KU

70.000

I alt

       70.000

 

Afrapporteringer

Der er ingen afrapporteringer til dette møde

Løsning

Lokaludvalget slår pulje A og B sammen, så det er muligt på dette møde at disponere over 46.523 kr.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.653.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2019. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 24. januar 2019 følgende tredeling af puljen:

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - budget  858.500 kr.
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - budget:  626.350 kr.
Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje - budget: 168.150 kr.
Intern pulje og kommunikation.

Oversigt på puljeøkonomien
Årets samlede budget 1.653.000
Budget Bevilliget og
budgetteret
Rest til disposition
Bydelspuljen (A) 881.583 882.342 -759
Intern Pulje (C ) 168.150 168.150 -
Borgerrettede projekter (B) 603.267 585.086 18.181
Saldo (rest budgettal) 0
Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C) 17.423

Beslutning

1. at punkt blev godkendt

2. at punkt blev godkendt

3. at punkt blev godkendt og slået sammen som pulje A - bydelspuljen.