12. Ansøgning om støtte til ”Udebasen. Digital formidling af lokalhistorie og Danmarkshistorie for skoler” (2019-0224610)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "Udebasen. Digital formidling af lokalhistorie og Danmarkshistorie for skoler".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Formidlerforeningen, Viden om København, søger støtte til at udvikle, teste og lave materiale til to udendørs læringstilbud til skoler (mellemtrin og udskoling). Gennem rum, bygninger og kunst formidles to nedslagspunkter i danmarkshistorien fra lokale steder i Brønshøj ("Carlstad", Rytterskolen, villakvarterer, vandtårn og Bellahøj). Projektet løber i perioden fra september til december 2019 - med fire skoletest og to offentlige arrangementer i oktober-november.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er elever på lokale skoler og lokale beboere, særligt børnefamilier samt elever på andre københavnske skoler. Ansøger forventer, at 160 deltager i de fire skoletest og de to offentlige arrangementer. Ansøger samarbejder med forlaget, Clio, som udgiver materialet på deres platform til gratis brug for skoler, og de ønsker at inddrage materiale fra Lokalhistorisk Arkiv. Ansøger kontakter skolerne i Brønshøj for at finde testklasser og annoncerer de offentlige arrangementer i Brønshøj-Husum Avis, i lokale facebookgrupper samt opslag på bibliotek og medborgerhus.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 15.000 kr.

Projektet rummer udgifter til udvikling og koordinering, honorar til guider for afholdelse af testarrangementer, materialer og PR. Forlaget, Clio, bidrager med at tilpasse materialet til deres platform. Ansøgers egenfinansiering består i arbejdstimer til ca. 8.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til afslag med den begrundelse, at der mangler lokal forankring i projektet, fx samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv eller skolerne. Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) har også diskuteret ansøgningen og indstiller til, at der skal gives afslag på grund af en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag på støtte med den begrundelse, at lokaludvalget savner en højere grad af lokal forankring i projektet, fx i form af lokale samarbejdspartnere.

 

Beslutning

Indstillingen fra Forretningsudvalget blev godkendt.