Mødedato
19-09-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Tilhørernes punkt
2 Godkendelse af dagsorden
3 Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
4 Evaluering af 2700Kulturdag 2019 (2018-0160297)
5 Bevilling til 2700Kulturdag 2020 (2019-0243431)
6 Bevilling til Jul i Vandtårnet 2019 (2019-0237019)
7 Ansøgning om støtte til "Æbledag Brønshøj Torv" (2019-0221514)
8 Ansøgning om støtte til "Erindringssalon, Kan du huske, hvordan man danser jitterbug?" (2019-0210030)
9 Ansøgning om støtte til "En børnetjeneste" (2019-0210022)
10 Ansøgning om støtte til ”Vi vil skabe de bedste rammer for gensidig integration i børnehaverne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg" (2019-0224130)
11 Ansøgning om støtte til "Fortabt i Brønshøj Torv – Forsøg med en anden tilgang til byens udvikling" (2019-0127761)
12 Ansøgning om støtte til ”Udebasen. Digital formidling af lokalhistorie og Danmarkshistorie for skoler” (2019-0224610)
13 Høring vedr. kommuneplan 2019 (2019-0154959)
14 Inddragelse ifm. høring vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune (2019-0237034)
15 Godkendelse af høringssvar vedr. lokalplan Gadelandet III (2019-0235008)
16 Mosetræf 2019: Evaluering (2019-0066675)
17 Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter
18 Meddelelser
19 Eventuelt