Botilbuddet Sydhavnen for unge søger aftenvagt med enten social- eller sundhedsfaglig baggrund

Vi er et specialiseret botilbud for unge og hører under Københavns Kommunes Socialpsykiatri. Vi holder til i et hyggeligt træhus midt i en haveforening i Sydhavnens grønne, hyggelige og ikke mindst rummelige kvarter.

Vi er et midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107. Vi er ni ansatte med forskellige faglige baggrunde og ti beboere i alderen 18-25 år. Vores beboere har, udover sociale udfordringer, psykiatriske diagnoser indenfor det skizofrene eller personlighedsforstyrrede spektre. 

Vi søger pr. 1. september 2021 (eller hurtigst muligt derefter) en fast aftenvagt med enten social- eller sundhedsfaglig baggrund.

Vores udgangspunkt er recovery og rehabilitering. Vores tilgang er at skabe rammer, der kan rumme de unges udfordringer, og samtidigt understøtte den enkeltes udvikling. De unge har forskellige individuelle problematikker, men fælles for dem alle er, at de hver især har ressourcer, som vi er med til at støtte op om.

Vi arbejder i teams omkring den enkelte beboer, hvor du som aftenvagt også har mulighed for at deltage. Derudover er det dig, der sammen med dine kolleger, får de unge godt igennem aftenen med bl.a. fælles aftensmad, aktiviteter og ro på. Dine arbejdstider gør, at du i mindre grad har administrative og koordinerende opgaver, men i højere grad har tid sammen med beboerne.

Din profil
Vi leder efter en ny kollega som har enten en relevant social- eller sundhedsfaglig baggrund.

Derudover vil vi vægte:

  • Det er en fordel, at du har erfaring med vores målgruppe, f.eks. socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, eller noget tredje? Men det er ikke et krav – det vigtigste er, at du har mod på at tilegne dig viden om området. Erfaringer fra udsatteområdet eller somatikken vil derfor også vægtes højt
  • Du har enten erfaring fra arbejdet med dialektisk adfærdsterapi (DAT) eller ønsker at uddanne dig inden for det. Vi har i centret et forløb, hvor alle medarbejdere modtager eller kommer til at modtage denne kompetenceudvikling. Centret har desuden et tværgående DAT-netværk som fungerer som sparringsrum omkring konkrete DAT-forløb
  • Du kan arbejde tværfagligt og -værorganisatorisk i et spændende område, hvor de fleste dage er uforudsigelige
  • Du er mødestabil og fleksibel i forhold til arbejdstider
  • Du har højt refleksionsniveau
  • Du har en stor rummelighed, er positiv og engageret i dit arbejde
  • Du har lyst til at arbejde på flere niveauer, sammensat af forskelligartede opgavetyper

Lidt mere om os
Vi er en flok engagerede kolleger med et højt faglig niveau og forskellige faglige baggrunde. Vi arbejder målrettet med rehabilitering, og har et godt arbejdsmiljø, hvilket vores seneste trivselsundersøgelse afspejler.

Vi har et godt fællesskab, en flad struktur, og du har som medarbejder en høj grad af frihed i de forskellige beslutningsprocesser.

Vores tilgang er miljøterapeutisk med fokus på den enkeltes recoveryproces, hvor vi støtter de unge i at finde og aktivere de ressourcer, de har til at nå målet om at leve det liv, de ønsker.

Vi arbejder løbende med faglig refleksion, undervisning i relevante tematikker samt metodeudvikling og pædagogisk strategi. Vi arbejder kontinuerligt på at etablere flere fælles rum, hvor vi har mulighed for at bringe vores faglighed i spil. Bl.a. derfor har vi også løbende supervision.

Vi er en del af Center for Unge og Midlertidige Botilbud (CUMB). CUMB er en del af i alt fire specialiserede centre i Københavns Kommunes Socialpsykiatri. Vi har syv botilbud, aktivitetshuset Nansens, specialiserede hjemmevejledere og flere tværgående netværk på tværs, som udover det sundhedsfaglige, bl.a. er et beskæftigelses- og et aktivitetsnetværk.

Du kan læse mere om CUMB her: socialpsykiatri.kk.dk/tilbud-i-socialpsykiatrien/unge-og-midlertidige-botilbud

Stillingen er med tiltrædelse 1. september 2021 (eller hurtigst muligt derefter). Stillingen er en fastansættelse, 29 timer ugentligt og dine vagter er fordelt på onsdag-torsdag i ulige uger, samt onsdag-søndag i lige uger. 

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte overordnet tilbudsleder Jesper Harbo og afdelingsleder Anne-Katrine Sørensen:

  • Jesper Harbo på 2156 9267 (fraværende 28. juni 2021-18. juli 2021)
  • Anne-Katrine Sørensen på 2165 7466 (fraværende 22. juli 2021-11. august 2021)

Upload din ansøgning med dokumentation for uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse samt angivelse af referencepersoner.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 10. august 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 17. august 2021.