Ungeenhederne

Ungeenheden:
 Thorupgården 4. sal er et boligtilbud med 10 pladser, efter servicelovens § 107 målrettet unge (18-25 år) med en psykisk lidelse. Griffenfeldsgade er et opgangsfællesskab efter servicelovens §107 til unge (18-30 år) der har en spiseforstyrrelse/ personlighedsforstyrrelse. Hans Egedes Gade er et mindre bofællesskab efter § 107 og er udslusnings bolig for unge voksne borgere, som på visitationstidspunktet er i alderen 18 til 25 år. Korsgade og Kapelvej: Mindre bofællesskaber efter servicelovens  § 107 for unge som på visitationstidspunktet er i alderen 18 til 25 år og har en psykisk lidelse med behov for støtte i en kortere periode.

Vi tilbyder: Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes sundhedsfaglig og pædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation. I Griffenfeldsgade tilbydes støtte med fokus på at hjælpe den unge med at håndtere udfordringerne med spiseforstyrrelsen. Der er personaledækning hele døgnet. I Hans Egedes gade, Korsgade og Kapelvej er der personale i dag og aftentimerne. Den unge tilbydes støtte til fastholdelse af uddannelsesforløb eller beskæftigelse med henblik udflytning til mere en selvstændigt bolig.

De fysiske rammer: Alle boligtilbuddene til unge er beliggende på indre Nørrebro. Der er 11 pladser i Griffenfeldsgade, hvor borgerne har egen lejlighed. Der er tre værelser i Korsgade og fire værelser på hhv. Kapelvej og på Hans Egedes Gade. Man bor sammen med eget værelse og fælleskøkken, bad og opholdsstue. 

Thorupgården

Thorupgården: Thorupgården er et boligtilbud efter servicelovens § 108 til borgere med en psykisk sygdom, som har brug for omfattende støtte for en længere periode.

Vi tilbyder: Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes sundhedsfaglig og pædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation. Der er personaledækning på Thorupgården hele døgnet. 

De fysiske rammer: Thorupgården er beliggende på indre Nørrebro, tæt ved søerne i hyggelige omgivelser.  Boligerne på 1., 2. & 3. sal er et tilbud efter servicelovens §108. Der er i alt 102 pladser; 51 etværelses lejligheder med bad/toilet og 51 toværelses lejligheder med bad/toilet samt køkken.  Der er et aktivitets- og samværstilbud på Thorupgården, hvor der, udover en hyggelig og rummelig cafe, også er et computerrum og et motionsrum.

Fogedgården

Fogedgården er en almen boligafdeling i boligforeningen VIBO. Københavns Kommunes Socialforvaltning har anvisningsret til 52 af de 188 boliger i Fogedgården.