Saxogade

At bo på Saxogade

Tilbuddet Saxogade er for borgere med en psykisk sygdom, som har brug for et tilbud for en kortere periode og kan bo i egen lejlighed. 

Vi tilbyder

Alle beboere får tilbudt en kontaktperson, som de kan have et særligt tæt samarbejde med i forhold til de konkrete behov den enkelte beboer har. Arbejdet med kontaktpersonen er i høj grad tilrettelagt ud fra aftaler mellem medarbejder og beboer. 

Personalet består af medarbejdere med både pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund. Saxogade deler personalegruppe med botilbuddet på Dannebrogsgade, som ligger i umiddelbar nærhed. 

De fysiske rammer

Saxogade er et tilbud efter servicelovens §107, og består af lejligheder fordelt på 3 etager, beliggende på indre Vesterbro. Beboerne har egen lejlighed, og der er på øverste etage et personalekontor, hvor personalet kan kontaktes i løbet af dagtimerne.

Der er 26 lejligheder, og der er personale tilstede fra 8-22.  

Herman Koch gården

At bo på Herman Koch Gården

Herman Koch gården er et botilbud til borgere med en psykisk sygdom, og nogle af pladserne er målrettet borgere der desuden har et fysisk plejebehov. Tilbuddet er nyetableret og de fleste af beboerne har tidligere boet på botilbuddet Hedelund, der lå i Greve Kommune.  

Vi tilbyder:

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.

Der er personale tilstede på Herman Koch Gården både om dagen og om natten. 

De fysiske rammer

Herman Koch Gården er et tidligere plejehjem beliggende i Valby, som efter ombygning nu danner rammen om et botilbud til psykisk syge borgere.

Der er 40  2- værelses lejligheder, med køkken og bad. På hver af de tre etager er der fællesstue og fælleskøkken. 

Derudover er der cafe-område og en dejlig have med blomster og stisystemer. 


Tranehavegård I og II

At bo på Tranehavegård

Tranehavegård er et botilbud  til borgere med en psykisk sygdom, som har brug for mere omfattende støtte i en kortere periode - men kan bo i egen lejlighed. 

Vi tilbyder:

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.Der er personale tilstede på Tranehavegård mandag til fredag fra 8-22, og i weekenden fra 8-16. 


De fysiske rammer


Tranehavegård er et tilbud i almene boliger, og beboerne har egen lejekontrakt. Tilbuddet er beliggende i Valby.  

Alle beboere har egen lejlighed, og der er 44 lejligheder.  Dannebrogsgade

At bo på Dannebrogsgade.

Dannebrogsgade er et botilbud til borgere med en psykisk sygdom, som kan bo i egen lejlighed.   


Vi tilbyder: 

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.

Der er personale tilstede på Sundbyhus dagligt fra 9-22.   

De fysiske rammer

Dannebrogsgade er et tilbud efter servicelovens §108. Konkret er tilbuddet et opgangsfællesskab beliggende på Vesterbro. Alle beboere har egen lejlighed, og på hver etage er der fælleskøkken, samt fællesareal med personale i stueetagen.

Der er 20 lejligheder i Saxogades tilbud.

 

Kollegiet Borgervænget

At bo på Kollegiet Borgervænget

Kollegiet Borgervænget er et botilbud til unge (18 - 25) borgere med en psykisk sygdom. Målgruppen er primært unge med ikke-psykotiske lidelser - ADHD, personlighedsforstyrrelser som eks. Borderline, depression mm.  

Vi tilbyder:

Alle beboere får tilbud en kontaktperson, som de kan have et særligt tæt samarbejde med, omkring de konkrete behov for støtte som enkelte beboer har. 

Personalet på Borgervænget har både pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund, og der er støtte i dagtimerne - fra 8 - 22. 

Fysiske rammer

Kollegiet borgervænget er et tilbud efter servicelovens §107, til borgere der har brug for et omfattende tilbud for en kortere periode. 

Tilbuddet ligger i samme bygning en et række af Københavns kommunes andre tilbud. Fysisk er tilbuddet placeret ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. 

Tilbuddet er beliggende på en samlet etage, med 20 værelser til beboerne, samt fælles køkken, stue og badeværelser.