Sundbygård

At bo på Sundbygård

Sundbygård er et botilbud  til borgere med en psykisk sygdom, og som har brug for 

et mere omfattende tilbud, i en længere periode.   


Vi tilbyder:

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.

Der er personale tilstede på Sundbygård både om dagen og om natten. 

De fysiske rammer

Sundbygård er et botilbud beliggende på Amager, efter servicelovens §108.Sundbygård har været igennem en moderniseringsproces som slutter foråret 2013. PÅ dette tidspunkt vil alle beboere have egen lejlighed med køkken og bad.

Der er efter ombygningen plads til 77 beboere på Sundbygård, der også har et internt aktivitetstilbud med cafe og motionscenter.

 

skt. Annæ hjem

At bo på Sct. Annæ hjem

Sct. Annæ hjem er et botilbud  til borgere med en psykisk sygdom, som 

har brug for mere omfattende støtte i en kortere periode.


Vi tilbyder:

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.

Der er personale tilstede på Sct. Annæ hjem mandag til fredag fra 8-22, og i weekenden fra 8-16. 

De fysiske rammer

Sct. Annæ Hjem er et tilbud efter Servicelovens § 107, og er beliggende på Amager.Alle beboere har et værelse, og deler køkken og bad med 3-4 andre beboere. 

Der er plads til 21 beboere på Sct. Annæ hjem.

 

N.A.B.O

At komme på N.A.B.O:

 

N.A.B.O er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med psykisk sygdom. 

Man skal ikke visiteres til at komme på tilbuddet, og kan således komme ind fra gaden. 

Vi tilbyder:

N.A.B.O tilbyder forskellige aktiviteter samt en cafe, hvor man kan komme og hygge sig med de andre brugere. 


Fysiske rammer:

N.A.B.O er beliggende i en ældre bygning på Amager, og har flere større og mindre lokaler der gør det muligt at have forskellige aktiviteter, udover cafeen. 

 

Sundbyhus

At bo på Sundbyhus

Sundbyhus er et botilbud  til borgere med en psykisk sygdom, og nogle af pladserne er målrettet borgere med et misbrug. 

Tilbuddet er målrettet borgere som har brug omfattende støtte. 


Vi tilbyder:

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Der ydes socialpædagogisk støtte, hvor personalet tager udgangspunkt i den konkrete borgers behov og situation.

Der er personale tilstede på Sundbyhus fra 8- 22, og tilkaldevagt om natten. 

De fysiske rammer

Sundbyhus er et tilbud efter servicelovens §108 og §107. Botilbuddet er beliggende på Sundholmen på Amager, og der er plads til 27 beboere. 

Der er både værelser, hvor man deler køkken og mad med 3-4 andre beboere, og lejligheder hvor man har eget bad og te-køkken.